.st0{fill:#FFFFFF;}

Vô hiệu hóa Aero Snap 

 Tháng Chín 20, 2021

By  Lê Đình Chi

Trong chế độ Windows Aero, cửa sổ ứng dụng chụp để các bên của màn hình theo mặc định. tinh chỉnh này cho phép bạn thay đổi hành vi đó.


Vô hiệu hóa Aero Snap

Để thực hiện điều chỉnh này:

1. Mở Windows Registry Editor (regedit.exe) bằng cách nhấn vào Start , sau đó Run , sau đó trong hộp mở loại regedit và nhấn OK .

2. Duyệt registry của bạn và tìm Key :
[HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop]

3. Để thiết lập này để ON :

Tạo mới (hoặc sửa đổi hiện có) Dword giá trị gọi là WindowArrangementActive , và thiết lập giá trị 1 .

Để thiết lập này Vô hiệu hóa :

Tạo mới (hoặc sửa đổi hiện có) Dword giá trị gọi là WindowArrangementActive , và thiết lập giá trị 0 .

4. Để thiết lập lại cài đặt này để giá trị mặc định:

Tạo mới (hoặc sửa đổi hiện có) Dword giá trị gọi là WindowArrangementActive , và thiết lập giá trị 1 .

5. Đóng Registry Editor bằng cách nhấn vào File > Exit trên thanh menu.

6. Để kích hoạt, tinh chỉnh này hãy đóng tất cả các trường hợp của explorer.exe, hoặc chờ cho đến khi khởi động lại.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>