Top 7 Hàm Tài Chính Trong Excel


Excel là một công cụ mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các nhà phân tích tài chính và kế toán. Cho dù bạn là nhà phân tích nghiên cứu, chủ ngân hàng đầu tư hay chỉ là người đang cố gắng xây dựng mô hình DCF, bạn sẽ thấy những công thức này hữu ích.


1. PMT

 Formula: <strong>=PMT (rate, nper, pv, [fv], [type])</strong> 

Tỷ lệ: Tỷ lệ lãi cộng dồn từng kỳ.

NPER: Tổng số lần thanh toán.

PV: Số tiền vay hoặc giá trị hiện tại của tất cả các khoản thanh toán.

[fv]: Đây là một đối số tùy chọn trong đó bạn có thể nhập số dư tiền mặt mục tiêu mà bạn muốn sau khi khoản vay đã được hoàn trả; nó được đặt thành 0 theo mặc định.

[type]: Đây là đối số tùy chọn mà bạn có thể chọn thanh toán đến hạn vào đầu (1) hoặc cuối kỳ (0); nó được đặt thành 0 theo mặc định.

Các PMT chức năng cho phép các nhà phân tích bất động sản xây dựng một mô hình tài chính để tính toán các khoản thanh toán định kỳ để trả hết tiền gốc trong một thời hạn nhất định. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chức năng này cho bất kỳ loại khoản vay nào.

Do đó, các nhà phân tích sẽ cần số tiền gốc, lãi suất và tần suất thanh toán. Chẳng hạn, sau đây là một ví dụ về khoản vay 200.000 đô la tích lũy lãi suất 6% với thời hạn 5 năm.

Hàm PMT trong excel

Điều này cho nhà phân tích biết rằng khoản vay 200.000 đô la này có lãi suất hàng năm ở mức 6% sẽ yêu cầu khoản thanh toán hàng năm là 47.479,28 đô la trong 5 năm để trả hết khoản vay (nghĩa là gốc cộng với lãi).

Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là nếu tiền lãi tích lũy hàng tháng, thì lãi suất thực tế sẽ thay đổi. Điều đó sẽ được bật mí trong công thức sau.

2. TÁC DỤNG

 Formula: <strong>=EFFECT (nominal_rate, npery)</strong> 

Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất công bố.

Npery: Số lần lãi gộp mỗi năm.

Các HIỆU ỨNG hàm tính lãi suất hiệu dụng. Chẳng hạn, khi lãi suất được công bố là 10% gộp hàng tháng, thì lãi suất thực tế sẽ cao hơn 10%. Đây là một ví dụ hiển thị phép tính này với hàm EFFECT.

hàm EFFECT trong excel

3. XNPV

 Formula: <strong>=XNPV (rate, values, dates)</strong> 

Tỷ lệ: Tỷ lệ mà bạn muốn chiết khấu các dòng tiền.

giá trị: Dải ô chứa các dòng tiền.

ngày: Ngày tương ứng với các dòng tiền.

XNPV là một biến thể trong NPV (giá trị hiện tại ròng). Do đó, bạn cũng có thể sử dụng XNPV để tính giá trị hiện tại ròng. Tuy nhiên, điểm khác biệt là XNPV không giả định rằng các dòng tiền xuất hiện ở những khoảng thời gian bằng nhau.

Khi sử dụng công thức XNPV, hãy nhớ rằng đối số tỷ lệ phải luôn được cung cấp dưới dạng phần trăm (nghĩa là 0,20 cho 20%). Bạn nên sử dụng giá trị âm cho thanh toán và giá trị dương cho biên lai.

Các ô chứa ngày tháng phải được định dạng dưới dạng ngày tháng chứ không phải dưới dạng văn bản. Ngoài ra, lưu ý rằng dữ liệu phải được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Hàm XNPV trong excel

Liên quan: Cách sắp xếp theo ngày trong Excel

4. XIRR

 Formula: <strong>=XIRR (values, dates, [guess])</strong> 

giá trị: Ô tham chiếu đến ô chứa dòng tiền.

ngày: Ngày tương ứng với các dòng tiền.

Đoán: Một đối số tùy chọn nơi bạn có thể nhập IRR dự kiến; nó được đặt thành 0,1 theo mặc định.

XIRR là viết tắt của Tỷ suất hoàn vốn nội bộ mở rộng. Tương tự như XNPV, điểm khác biệt duy nhất ở đây là XIRR không giả định rằng các dòng tiền xuất hiện đều đặn.

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao Excel yêu cầu bạn nhập dự đoán, thì đó là vì XIRR được tính toán thông qua các lần lặp lại. Nếu bạn đưa ra dự đoán, thì các lần lặp lại bắt đầu từ số đó hoặc 0,1 nếu không.

Nếu Excel không tính được tỷ lệ sau một số lần lặp nhất định, nó sẽ trả về một #NUM lỗi. Excel cũng sẽ trả về một #NUM lỗi nếu dữ liệu không có ít nhất một dòng tiền âm và một dòng tiền dương.

Hàm XIRR trong excel

5. GƯƠNG

 Formula: <strong>=MIRR (values, finance_rate, reinvest_rate)</strong> 

giá trị: Ô tham chiếu đến ô chứa dòng tiền.

Tài chính_rate: Chi phí vốn.

Tỷ lệ tái đầu tư: Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của dòng tiền tái đầu tư.

Theo XIRR, dòng tiền dương được tái đầu tư tại IRR. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ đã sửa đổi (GƯƠNG) giả định rằng chúng được đầu tư theo chi phí vốn của công ty hoặc tỷ lệ hoàn vốn bên ngoài.

Không giống như chức năng XIRR, MIRR giả định rằng dòng tiền xảy ra theo định kỳ. Tuy nhiên, nhiều điều kiện khác vẫn giữ nguyên. Bạn phải có ít nhất một dòng tiền dương và âm trong dữ liệu và các giá trị phải theo thứ tự thời gian.

Chức năng MIRR excel

6. TỶ LỆ

 Formula: <strong>=RATE (nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])</strong> 

NPER: Tổng số lần thanh toán cho đến khi đáo hạn.

PMT: Số tiền thanh toán từng kỳ.

PV: Giá trị hiện tại của các khoản thanh toán trong suốt thời hạn của trái phiếu, tức là chi phí của trái phiếu.

[fv]: Đây là một đối số tùy chọn mà bạn có thể đặt thành số dư tiền mặt mong muốn sau lần thanh toán cuối cùng; nó được đặt thành 0 theo mặc định.

[type]: Đây là đối số tùy chọn để đặt khoản thanh toán đến hạn vào cuối (0) hoặc đầu (1) của kỳ; nó được đặt thành 0 theo mặc định.

[guess]: Đây là một đối số tùy chọn nơi bạn có thể nhập tỷ lệ đoán; nó được đặt thành 0,1 theo mặc định.

Các TỶ LỆ chức năng cho phép các nhà phân tích tính toán Lợi suất đáo hạn của trái phiếu. Hàm sử dụng các phép lặp để tính toán và nếu kết quả không hội tụ trước 20thứ tự lặp đi lặp lại, nó sẽ trả về một #NUM lỗi.

hàm RATE trong excel

Lưu ý rằng chi phí của trái phiếu phải là một số âm, nếu không, hàm sẽ trả về một #NUM lỗi.

Liên quan: Các công thức Excel sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực

7. DỐC

 Formula: <strong>=SLOPE (known_ys, known_xs)</strong> 

known_ys: Một phạm vi ô hoặc một mảng bao gồm các điểm dữ liệu của biến phụ thuộc.

known_xs: Một phạm vi ô hoặc một mảng bao gồm các điểm dữ liệu biến độc lập.

Các DỐC hàm tính độ dốc của đường hồi quy, còn được gọi là đường phù hợp nhất. Đây là một công cụ hữu ích khi bạn muốn tính toán hệ số beta của cổ phiếu bằng cách sử dụng tập dữ liệu chứa giá của cổ phiếu và mức chỉ số hàng ngày.

Sau đây là một ví dụ về cách bạn có thể tính độ dốc của đường hồi quy bằng hàm SLOPE.

hàm SLOPE trong excel

Nếu bạn chỉ cung cấp một điểm dữ liệu phụ thuộc và độc lập, hàm sẽ trả về một #DIV/0 lỗi. Nếu phạm vi bạn nhập trong mỗi đối số không có số điểm dữ liệu bằng nhau, thì hàm sẽ trả về một #N/A lỗi.

Lập mô hình tài chính có thể là một trải nghiệm chóng mặt với những con số trôi nổi trên màn hình của bạn. Các hàm tài chính Excel này sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn một chút, do đó bạn không cần phải sử dụng các công thức dài và phức tạp để tính toán. Tuy nhiên, các chức năng này có thể không giúp bạn thực hiện các khoản thuế của mình.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

Đọc thêm  Cách cộng số trong excel bằng hàm sum
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status