.st0{fill:#FFFFFF;}

Tối ưu hóa ứng dụng BlueStacks cho Windows 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Ứng dụng Player BlueStacks cho Windows là một trình mô phỏng Android tuyệt vời hỗ trợ hầu hết các trò chơi phổ biến trên Google Play.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài lời khuyên làm thế nào để tối ưu hóa BlueStacks App Player cho Windows.

 1. Tới http://www.bluestacks.com/ và tải BlueStacks App Player
 2. Mở Trình phát ứng dụng BlueStacks và đăng ký chi tiết Tài khoản GMail của bạn
 3. Đóng BlueStacks

Điều chỉnh bộ nhớ RAM BlueStacks (Bộ nhớ)

Ứng dụng App BlueStacks đi kèm với một bộ nhớ RAM mặc định là 768MB.

  1. Mở ‘regedit’: Start->Run->regedit
  2. Điều hướng đến: ‘HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/BlueStacks/Guests/Android’
  3. Nhấp đúp vào giá trị ‘Memory’
  4. Thay đổi cơ sở để thập phân
  5. Nhập vào số RAM mà bạn mong muốn
   KHÔNG S US DỤNG THÊM HỆ THỐNG CƠ BẢN CỦA BẠN! 
   Ví dụ: Nếu bạn có 4GB RAM đầu vào 2GB: ‘2048’

tối ưu hóa bộ nhớ BlueStacks

Vấn đề nhấp nháy với Adapter màn hình NVidia

Đôi khi với GPU NVidia có một vấn đề khiến màn hình nhấp nháy.

  1. Mở Bảng điều khiển NVidia và điều hướng đến ‘Manage 3D Settings
  2. Chọn tab ‘Program Settings
  3. Nhấp vào Add và Chọn ‘BlueStacks Frontend
  4. Cuộn xuống phần ‘Threaded optimization‘ và thay đổi nó thành ‘Off

tối ưu hóa GPU NVidia của BlueStacks

Ưu tiên quá trình BlueStacks trong Windows

Tăng cường các ưu tiên quá trình BlueStacks trong Task Manager:

  1. Mở Task Manager và đi tới tab Details 
  2. Nhấp chuột phải vào ‘HD-Frontend‘ và thay đổi ưu tiên thành Above-Normal

tối ưu hóa CPU BlueStacks NVidia

Thưởng thức!!

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>