The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhPythonToán tử Modulo...

Toán tử Modulo của Python – Biểu tượng % có nghĩa là gì trong Python? (Đã giải quyết)


Khi nhìn thấy biểu tượng %, bạn có thể nghĩ là “phần trăm”. Nhưng trong Python, cũng như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác, nó có ý nghĩa khác.

Các % biểu tượng trong Python được gọi là Toán tử Modulo. Nó trả về phần còn lại của phép chia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải. Nó được sử dụng để lấy phần còn lại của một bài toán chia.

Toán tử modulo được coi là một phép toán số học, cùng với +, -, /, *, **, //.

Cú pháp cơ bản là:

a % b

Trong ví dụ trước a được chia cho b, và phần còn lại được trả lại. Hãy xem một ví dụ với các con số.

7 % 2

Kết quả của ví dụ trước là một. Hai đi vào bảy ba lần và có một thức ăn thừa.

Sơ đồ dưới đây cho thấy một đại diện trực quan của 7 / 27 % 2 (Chữ “R” là viết tắt của “phần còn lại”). Logo duy nhất ở phía bên phải (với mũi tên màu xanh lá cây chỉ vào nó) là phần còn lại của bài toán chia. Đó cũng là câu trả lời cho 7 % 2.

hình ảnh-196

Đây là một ví dụ khác:

3 % 4

Điều này sẽ dẫn đến số ba. Bốn không thành ba không tí nào lần như vậy ban đầu số ba vẫn còn sót lại. Sơ đồ dưới đây cho thấy những gì đang xảy ra. Hãy nhớ rằng, toán tử modulo trả về phần dư sau khi thực hiện phép chia. Số còn lại là ba.

Đọc thêm  Toán tử Modulo của Python - Biểu tượng % có nghĩa là gì trong Python? (Đã giải quyết)
hinh-197

Ví dụ sử dụng Toán tử Modulo

Một cách sử dụng phổ biến cho Toán tử Modulo là tìm số chẵn hoặc số lẻ. Đoạn mã dưới đây sử dụng toán tử modulo để in tất cả các số lẻ từ 0 đến 10.

for number in range(1, 10):
    if(number % 2 != 0):
        print(number)

Kết quả:

1
3
5
7
9Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status