The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhPythonTìm hiểu về...

Tìm hiểu về Python Microservices bằng cách xây dựng ứng dụng bằng Django, Flask và React


Sử dụng vi dịch vụ Python cho phép bạn chia ứng dụng của mình thành các phần nhỏ hơn để giao tiếp với nhau. Điều này có thể làm cho việc mở rộng quy mô ứng dụng dựa trên lưu lượng trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra, việc tách biệt các mối quan tâm giúp bạn chỉ làm việc trên một phần của ứng dụng tại một thời điểm dễ dàng hơn.

Chúng tôi đã phát hành một khóa học trên kênh YouTube freeCodeCamp.org giúp bạn tìm hiểu về các vi dịch vụ Python bằng cách dạy bạn xây dựng ứng dụng web bằng Django, Flask và React.

Antonio từ Scalable Scripts đã tạo khóa học này. Antonio có nhiều kinh nghiệm tạo các khóa học phần mềm.

Dưới đây là các chủ đề được đề cập trong khóa học này:

 • Microservices là gì?
 • giới thiệu dự án
 • Thiết lập Django
 • Thêm tệp Docker
 • Kết nối Django với MySQL bằng Docker
 • Người mẫu & Bộ nối tiếp
 • Rest API với ViewSets
 • Điểm cuối người dùng với APIView
 • Thiết lập Flask với Docker
 • Kết nối Flask với Mysql
 • người mẫu
 • Di chuyển Flask
 • ThỏMQ
 • Nhà sản xuất và người tiêu dùng Django
 • Flask Nhà sản xuất và Người tiêu dùng
 • Dịch vụ xếp hàng
 • Tính nhất quán của dữ liệu
 • Yêu cầu http nội bộ
 • Hoàn thành các ứng dụng python
 • Thiết lập phản ứng
 • Sản phẩm CRUD
 • Hoàn thành ứng dụng chính

Xem toàn bộ khóa học trên kênh YouTube freeCodeCamp.org (thời lượng xem 2 giờ).

Đọc thêm  đối tượng str không thể gọi được – Cách khắc phục trong PythonZik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status