HomeLập trìnhJavaScriptTìm hiểu phát...

Tìm hiểu phát triển toàn bộ ngăn xếp – HTML, CSS, JavaScript, Node.js, MongoDB


Phát triển full stack là thuật ngữ dùng để mô tả quá trình phát triển một trang web hoặc ứng dụng hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Nhà phát triển ngăn xếp đầy đủ là nhà phát triển web có thể làm việc trên tất cả các phần của trang web hoặc ứng dụng, từ mã back-end cung cấp năng lượng cho trang web đến giao diện người dùng phía trước.

Chúng tôi vừa xuất bản một khóa học video trên kênh YouTube freeCodeCamp.org. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn những công nghệ bạn cần biết để phát triển ngăn xếp đầy đủ.

Tomi Tokko và tôi đã làm việc cùng nhau để phát triển khóa học này. Cả hai chúng tôi đều có rất nhiều kinh nghiệm với các công nghệ được dạy trong khóa học này.

Nhà phát triển ngăn xếp đầy đủ chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình phát triển trang web hoặc ứng dụng, từ đầu đến cuối. Điều này bao gồm mọi thứ từ thiết kế giao diện người dùng đến viết mã giúp trang web hoặc ứng dụng hoạt động.

Một nhà phát triển ngăn xếp đầy đủ phải có hiểu biết sâu sắc về cả phát triển web giao diện người dùng và phụ trợ. Họ phải có khả năng viết mã bằng nhiều ngôn ngữ lập trình, cũng như hiểu rõ về cách các công nghệ web khác nhau hoạt động cùng nhau.

Đọc thêm  Cách xây dựng ứng dụng đặt chỗ sự kiện bằng HTML, CSS, JavaScript và Firebase

Trong khóa học này, trước tiên bạn sẽ tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về HTML, CSS và JavaScript. Sau đó, bạn sẽ học cách kết hợp mọi thứ lại với nhau để tạo một ứng dụng tìm kiếm phim ở giao diện người dùng. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo API phụ trợ để tạo đánh giá phim và kết nối giao diện người dùng với phụ trợ. Phần phụ trợ sử dụng Node.js, Express và MongoDB.

thuê-full-stack-nhà phát triển1546507474317-1

Sự khác biệt giữa phát triển frontend và backend là gì?

Phát triển frontend tập trung vào giao diện người dùng và trải nghiệm của một trang web hoặc ứng dụng. Nó liên quan đến giao diện của trang web, cũng như mã làm cho nó hoạt động.

Phát triển phụ trợ tập trung vào mã phụ trợ cung cấp năng lượng cho một trang web hoặc ứng dụng. Nó liên quan đến mã phía máy chủ làm cho trang web hoặc ứng dụng hoạt động.

Những kỹ năng cần thiết để phát triển full stack?

Full stack developer phải có hiểu biết sâu sắc về cả phát triển web front-end và back-end. Họ phải có khả năng viết mã bằng nhiều ngôn ngữ lập trình, cũng như hiểu rõ về cách các công nghệ web khác nhau hoạt động cùng nhau.

Trong khóa học này, bạn sẽ học những công nghệ quan trọng sau:

HTML
HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang web. Nhà phát triển ngăn xếp đầy đủ phải có hiểu biết sâu sắc về HTML để tạo giao diện người dùng vừa hiệu quả vừa dễ sử dụng.

Đọc thêm  JavaScript 随机数—— 如何在 JS 中生成随机数

CSS
CSS là một ngôn ngữ biểu định kiểu được sử dụng để tạo kiểu cho đánh dấu HTML. Nhà phát triển ngăn xếp đầy đủ phải có hiểu biết sâu sắc về CSS để tạo các trang web và ứng dụng hấp dẫn và thân thiện với người dùng.

JavaScript
JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo các trang web tương tác. Nhà phát triển ngăn xếp đầy đủ phải có hiểu biết sâu sắc về JavaScript để tạo các trang web và ứng dụng năng động và thân thiện với người dùng.

Node.js
Node.js là môi trường thời gian chạy JavaScript cho phép bạn chạy mã JavaScript bên ngoài trình duyệt. Có nhiều ngôn ngữ lập trình mà nhà phát triển có thể sử dụng để tạo phần phụ trợ. Nhưng phổ biến là sử dụng Node.js và JavaScript.

MongoDB
MongoDB là một cơ sở dữ liệu thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cho các trang web và ứng dụng. Một nhà phát triển ngăn xếp đầy đủ phải có hiểu biết sâu sắc về cách sử dụng cơ sở dữ liệu để tạo các trang web và ứng dụng vừa hiệu quả vừa hiệu quả.

Xem toàn bộ khóa học trên kênh YouTube freeCodeCamp.org (xem 7,5 giờ).Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status