.st0{fill:#FFFFFF;}

Thiết lập Xbox One để đăng nhập tự động 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Trừ khi bạn có thiết lập Kinect trên Xbox One của mình, mỗi khi bạn bật giao diện điều khiển của mình, bạn sẽ phải tự đăng nhập vào tài khoản của mình, đây không phải là quá trình phức tạp, nhưng chúng là những bước bổ sung không nên có đi qua.

Nếu bạn muốn tránh các bước bổ sung, bạn có thể thay đổi cài đặt giao diện điều khiển để đăng nhập tự động.

Trong hướng dẫn này , bạn sẽ học các bước để đăng nhập tự động trên Xbox One, Xbox One S hoặc thậm chí Xbox One X của bạn .

Cách thiết lập tính năng đăng nhập nhanh trên Xbox One

Quá trình định cấu hình giao diện điều khiển của bạn để đăng nhập tự động bằng tính năng đăng nhập tức thì rất đơn giản, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

1. Mở Settings.

2. Nhấp vào Account.

Thiết lập Xbox One để đăng nhập tự động

3. Nhấp vào Instant sign-in .

4. Nhấp vào Use instant sign-in để xác nhận.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, mỗi khi bạn khởi động Xbox One, bạn sẽ tự động đăng nhập.

 

 

 

 

 

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>