HomeLập trìnhPhpThêm tập lệnh...

Thêm tập lệnh vào header.php – Diễn đàn freeCodeCamp


Chúng tôi muốn đăng mã tinh tinh thư này trong tiêu đề.php của chúng tôi

<script id="mcjs">!function(c,h,i,m,p){m=c.createElement(h),p=c.getElementsByTagName(h)[0],m.async=1,m.src=i,p.parentNode.insertBefore(m,p)}(document,"script","https://chimpstatic.com/mcjs-connected/js/users/7a10a553bc80b31fc99872087/abd5867c858f090b281279dfc.js");</script>

nhưng chúng tôi tiếp tục nhận được

require_once(): Không thể mở yêu cầu ‘gồm/wp_booster/sidebar.php’ (include_path=’.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php’)


Bài viết cũ nhưng không có phản hồi. FYI, đây dường như là những vấn đề không liên quan.

Các require_once() lỗi chỉ ra rằng có một tập tin không được tìm thấy. Có lẽ bạn có thể gỡ cài đặt wp_booster để khắc phục lỗi này.

Đối với trang WordPress, mã Mailchimp phải là thứ cuối cùng trong <head> tiết diện. Mailchimp mô tả điều này ngắn gọn tại https://mailchimp.com/help/about-connected-sites/ nhưng sẽ tốt hơn nếu chỉnh sửa chủ đề con hơn là làm theo hướng dẫn của họ.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

Đọc thêm  Xây dựng Khung MVC của riêng bạn từ đầu với PHP [Free 6-hour Course]
spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status