.st0{fill:#FFFFFF;}

Thêm nút Hoàn tác trở lại (Undo) vào File Explorer trong Windows 10/8.1 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Trong Windows 10/ 8.1, bạn có thể thêm một nút vào File Explorer để Hoàn tác lùi lại một hành động, chẳng hạn như di chuyển, đổi tên, hoặc xóa một tập tin. 

Mặc định Windows File Explorer trong Windows 10/ 8.1 không hiển thị các biểu tượng Undo (hoặc Redo, Rename, etc.):

Vi trí mở Undo hoàn tác trở lại

Vì vậy, khi bạn di chuyển một tập tin và sau đó thay đổi ý định của bạn, bạn phải làm việc một chút khó khăn để hoàn tác này. Các biểu tượng không hiển thị cho Hoàn tác hoặc Làm lại.

Bạn cần tìm mũi tên thả xuống nhỏ xen kẽ và từng cái một, thêm vào các lệnh mà bạn muốn hiển thị tất cả các thời gian.

Thêm hoàn tác

Một khi bạn làm điều này, bạn sẽ thấy (nếu bạn xem xét cẩn thận) các biểu tượng xám xịt:

màu xám nhạt khi chưa có của sổ để hoàn tác

Để có thể hiển thị tốt hơn, bạn có thể chọn thả xuống một lần nữa và sau đó Hiển thị bên dưới Ribbon:

 

Di chuyển vị trí Undo trong File Explorer

Và sau khi bạn di chuyển một tệp tin, v.v … bạn sẽ thấy biểu tượng Hoàn tác bật lên:

Nút hoàn tác (Undo) xuất hiện trong File Explorer

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>