.st0{fill:#FFFFFF;}

Thêm Hibernate vào Start Menu trong Windows 10 

 Tháng Chín 21, 2021

By  Lê Đình Chi

Trong Windows 10, bạn có thể thêm tuỳ chọn Hibernate vào trình đơn nút nguồn bên trong trình đơn Start. Sử dụng lệnh này, bạn có thể dễ dàng sử dụng chế độ ngủ đông thay vì lệnh shutdown và máy tính của bạn sẽ vẫn tắt nguồn. Chế độ ngủ đông trong Windows rất hữu ích và tiết kiệm thời gian vì bạn không phải đóng tài liệu và ứng dụng đang mở trước khi tắt nguồn hệ thống. Bạn có thể tiếp tục công việc của bạn vào lần tiếp theo chính xác nơi bạn dừng lại. Đây là cách thêm lệnh Hibernate vào Start Menu trong Windows 10.


Hướng dẫn Thêm Hibernate vào Start Menu

Nếu Start menu trong Windows 10 không có tùy chọn Hibernate, bạn cần phải làm như sau:

1. Mở Control Panel.

2. Đi tới mục sau: Hardware and SoundPower Options

3. Ở bên trái, nhấp vào “Choose what the power buttons do“:

4. Nhấp vào liên kết Change Settings hiện không có . Các tùy chọn Shutdown sẽ trở nên có thể chỉnh sửa. Kiểm tra tùy chọn có được gọi là Hibernate (Hiển thị trong menu Nguồn) . Bạn đã xong.

Trước:

Sau:

Thêm Hibernate vào Start Menu trong Windows 10

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>