.st0{fill:#FFFFFF;}

Thay đổi nền màn hình nền trong Windows 10 nhanh 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Mặc định nền máy tính để bàn hoặc hình nền trong Windows 10 không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng không phải tất cả người dùng đều muốn giữ lại nền máy tính để bàn đó trong một thời gian dài và muốn thay đổi nền desktop mặc định cho một bức tranh mà họ chọn.

Bạn có thể đặt hình nền tùy chỉnh trên mỗi màn hình trên Windows 10, và trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách làm thế nào.

Cách thay đổi hình nền trên máy tính Windows 10

  1. Mở Settings .
  2. Nhấp vào Personalization. ( hoặc nhấn chuột phải chọn Personalization )
    Thay đổi nền màn hình Windows 10 Hinh 1
  3. Nhấp chuột vào Background.
  4. Trong menu thả xuống “Background.”, hãy chọn Picture.
    Thay đổi hình nền windows 10
  5. Bên dưới “Choose your picture“, nhấp chuột vào Browse chọn hình ảnh mà bạn muốn thiết lập làm nền trên máy tính để bàn, chọn hình ảnh, sau đó nhấp vào nút Choose picture để thay đổi nền máy tính để bàn trong Windows 10. Đó là nó! Bản xem trước bây giờ sẽ hiển thị nền màn hình mới.

Một cách khác Thay đổi hình nền trong Windows 10 dễ dàng và nhanh chóng hơn:

Bước 1: Mở File Explorer (Windows Explorer) và sau đó điều hướng đến thư mục có chứa hình ảnh mà bạn muốn đặt nó nền tảng máy tính để bàn Windows 10.

Bước 2: Nhấp chuột phải vào hình ảnh và sau đó nhấp vào  Set as desktop background.

Thay đổi hình nền Windows nhanh

 

 

 

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>