HomeLập trìnhPythonTên plot_cases_simple không...

Tên plot_cases_simple không được xác định – Cách khắc phục lỗi Python này


Bước đầu tiên trong việc sửa lỗi viết mã là hiểu lỗi đó. Mặc dù một số thông báo lỗi có vẻ khó hiểu nhưng hầu hết chúng sẽ giúp bạn khắc phục lỗi.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về một lỗi thuộc TênLỗi danh mục trong Python.

Bạn sẽ thấy những gì một TênLỗi là, một số ví dụ về mã để chỉ ra cách thức/lý do xảy ra lỗi và cách khắc phục chúng.

NameError trong Python là gì?

Trong Python, TênLỗi xảy ra khi bạn cố gắng sử dụng một biến, hàm hoặc mô-đun không tồn tại hoặc không được sử dụng theo cách hợp lệ.

Một số sai lầm phổ biến gây ra lỗi này là:

 • Sử dụng tên biến hoặc hàm chưa được xác định.
 • Viết sai chính tả tên biến/hàm khi gọi biến/hàm.
 • Sử dụng mô-đun Python mà không cần nhập mô-đun, v.v.

Cách khắc phục “NameError: Tên không được xác định” trong Python

Trong phần này, bạn sẽ thấy cách sửa lỗi “NameError: Name is Not Defined” trong Python.

Tôi đã chia phần này thành các phần nhỏ để hiển thị lỗi ở trên khi sử dụng biến, hàm và mô-đun.

Đọc thêm  Danh sách chỉ mục nằm ngoài phạm vi - Lỗi Python [Solved]

Chúng ta sẽ bắt đầu với các khối mã gây ra lỗi và sau đó xem cách khắc phục chúng.

Ví dụ #1 – Tên biến không được xác định trong Python

name = "John"

print(age)
# NameError: name 'age' is not defined

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã định nghĩa một name biến nhưng đã cố in age mà t0 vẫn chưa được xác định.

Chúng tôi gặp lỗi cho biết: NameError: name 'age' is not defined để chỉ ra rằng age biến không tồn tại.

Để khắc phục điều này, chúng ta có thể tạo biến và mã của chúng ta sẽ chạy tốt. Đây là cách:

name = "John"
age = 12

print(age)
# 12

Bây giờ giá trị của age được in ra.

Tương tự, lỗi tương tự có thể xảy ra khi chúng ta viết sai tên biến. Đây là một ví dụ:

name = "John"

print(nam)
# NameError: name 'nam' is not defined

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã viết nam thay vì name. Để sửa các lỗi như thế này, bạn chỉ cần đánh vần đúng tên biến.

Ví dụ #2 – Tên hàm không được xác định trong Python

def sayHello():
  print("Hello World!")
  
sayHelloo()
# NameError: name 'sayHelloo' is not defined

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã thêm một chữ o bổ sung trong khi gọi hàm – sayHelloo() thay vì sayHello().

Chúng tôi đã gặp lỗi: NameError: name 'sayHelloo' is not defined. Lỗi chính tả như thế này rất dễ bỏ sót. Thông báo lỗi thường giúp sửa lỗi này.

Đây là cách đúng để gọi hàm:

def sayHello():
  print("Hello World!")
  
sayHello()
# Hello World!

Giống như chúng ta đã thấy trong phần trước, việc gọi một biến chưa được xác định sẽ gây ra lỗi. Điều tương tự cũng áp dụng cho các chức năng.

Đọc thêm  Toán tử cơ bản trong Python với các ví dụ

Đây là một ví dụ:

def sayHello():
  print("Hello World!")
  
sayHello()
# Hello World!

addTWoNumbers()
# NameError: name 'addTWoNumbers' is not defined

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã gọi một hàm – addTWoNumbers() – điều đó vẫn chưa được xác định trong chương trình. Để khắc phục điều này, bạn có thể tạo chức năng nếu bạn cần hoặc chỉ cần loại bỏ chức năng nếu nó không liên quan.

Lưu ý rằng việc gọi một hàm trước khi tạo nó sẽ gây ra lỗi tương tự theo cách của bạn. Đó là:

sayHello()

def sayHello():
  print("Hello World!")
  
# NameError: name 'sayHello' is not defined

Vì vậy, bạn phải luôn xác định chức năng của mình trước khi gọi chúng.

Ví dụ #3 – Sử dụng Mô-đun mà không nhập Lỗi Mô-đun trong Python

x = 5.5

print(math.ceil(x))
# NameError: name 'math' is not defined

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang sử dụng Python math.ceil phương pháp mà không cần nhập khẩu math mô-đun.

Lỗi kết quả là: NameError: name 'math' is not defined. Điều này xảy ra vì người phiên dịch không nhận ra math từ khóa.

Cùng với các phương thức toán học khác trong Python, trước tiên chúng ta phải nhập math mô-đun để sử dụng nó.

Đây là một sửa chữa:

import math

x = 5.5

print(math.ceil(x))
# 6

Trong dòng đầu tiên của mã, chúng tôi đã nhập math mô-đun. Bây giờ, khi bạn chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận được 6 kết quả trả về.

Tóm lược

Trong bài viết này, chúng ta đã nói về lỗi “NameError: Name is Not Defined” trong Python.

Đọc thêm  Cách lấy thông tin vị trí của địa chỉ IP bằng Python

Đầu tiên chúng tôi định nghĩa thế nào là một TênLỗi là bằng Python.

Sau đó chúng tôi đã thấy một số ví dụ có thể nâng cao một TênLỗi khi làm việc với các biến, hàm và mô-đun trong Python. Mỗi ví dụ, được chia thành các phần, chỉ ra cách sửa lỗi.

Chúc mừng mã hóa!Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status