.st0{fill:#FFFFFF;}

Tạo Shortcut cho Advanced System Settings trong Windows 10/8/7 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Để tạo phím tắt để truy cập nhanh vào Advanced System Settings (Performace, User Profiles, Startup&Recovery)

Hướng dẫn tạo Phím tắt của Advanced System Settings trong Windows 10

Bước 1 : Chuột phải vào khoảng trống trên màn hình Desktop, Chọn New đến tùy chọn Shortcut.

mở new chọn shortcut

Bước 2 : Trong cửa sổ Create Shortcut,

c:windowssystem32systempropertiesadvanced.exe , và nhấn Next

Địa chỉ đến advanced system settings trong Windows

Bước 3 : Thay đổi tên phím tắt khi cần thiết, và nhấn Finish .

Hoàn thành tạo phím tắt advanced system settings trong windows 10

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>