.st0{fill:#FFFFFF;}

Tạo Phím tắt Control Panel trên màn hình Desktop 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Có nhiều  cách mở Control Panel trong Windows 10 như cách sử dụng File Explorer, This PC, CMD, Run, Start Search, WinX và cần qua 1 số thao tác mât nhiều thời gian.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn mở Control Panel nhanh trong Windows khi đó là tạo phím tắt cho nó.


Hướng dẫn Tạo Phím tắt Control Panel trên Desktop Windows

Bước 1: Nhấp chuột phải vào màn hình Desktop , nhấp vào New, sau đó bấm Shortcut.

Tao Shortcut Control Panel Windows 10

Bước 2: Trong Gõ vị trí của hộp mục, gõ đường dẫn sau.

“explorer shell:ControlPanelFolder”

Nhấp vào nút Next.

Duong dan Shortcut Control Panel Windows 10

Bước 3: Trong ô “Type a name for this shortcut“, gõ Control Panel, và nhấn nút Finish.

Tao phim tat Control Panel desktop

Tao phim tat Control Panel man hinh desktop trong windows

Bây giờ bạn có thể nhấp đúp vào biểu tượng Control Panel trên màn hình để khởi động cùng một cách nhanh chóng.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>