.st0{fill:#FFFFFF;}

Tạm dừng Update (Cập nhật) Windows 10 Dễ dàng Từ Dòng lệnh 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Windows 10 sẽ tự động tải xuống các bản cập nhật ở chế độ nền, có thể bị chậm trên internet chậm hoặc bị giới hạn. May mắn thay, có một cách để tạm dừng tải từ dòng lệnh.

 Tạm dừng Update (Cập nhật) Windows 10 Từ Dòng lệnh

Cách Tạm dừng Update Windows 10 nhanh

Như trong Windows chỉ ra, Windows 10 không cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để tạm dừng tải trong ứng dụng Cài đặt trực tiếp. Thay vào đó, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp chuột phải vào Start Menu và chọn Command Prompt (Admin).
  2. Đi vào net stop wuauserv
  3. Đi vào net stop bits
  4. Đi vào net stop dosvc
  5. Đóng cửa sổ Command Prompt.

Mỗi lệnh có thể mất vài giây để hoàn thành. Nếu bạn muốn đảo ngược quá trình và tiếp tục tải xuống, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp chuột phải vào Start Menu và chọn Command Pompt (Admin).
  2. Đi vào net start wuauserv
  3. Đi vào net start bits
  4. Đi vào net start dosvc
  5. Đóng cửa sổ Command Prompt.

Bạn cũng có thể kích hoạt tính năng Metered Connection trong Windows 10 để cố gắng ngăn cản Microsoft từ việc đẩy các bản cập nhật lớn lên máy tính của bạn. Tuy nhiên, phương pháp dòng lệnh này là cách trực tiếp nhất để dừng tất cả các tải xuống.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>