.st0{fill:#FFFFFF;}

Tại sao SSD 512GB không hiển thị kích thước đầy đủ trong Windows 7? 

 Tháng Chín 24, 2021

By  Lê Đình Chi

Bạn đã thay thế ổ cứng 320GB trong máy tính để bàn Acer Aspire của mình bằng  SSD 512 GB.

Bạn đã có thể sao chép nội dung của ổ cứng vào SSD mà không có vấn đề gì và mọi thứ đều hoạt động tốt, nhưng khi tôi xem ổ đĩa trong “Computer”, ổ cứng 320GB thay vì 512GB.

Làm gì để làm cho Windows 7 hiển thị toàn bộ dung lượng ổ cứng SSD 512GB?

khi bạn nhân bản ổ cứng vào SSD, nó tạo một phân vùng trên SSD khớp với phân vùng trên ổ đĩa cứng. Đây là một sửa chữa rất dễ dàng:

Quan trọng: Mẹo này liên quan đến việc thay đổi kích thước của phân vùng chính trên ổ đĩa khởi động của bạn, một thủ tục có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc thậm chí là một PC không thể khởi động nếu có sự cố. Bằng cách làm theo các bước được liệt kê dưới đây, bạn tự chịu rủi ro.

Các bước thực hiện:

1 – Tạo một bản sao lưu ảnh hệ thống của SSD.

2 – Nhấp chuột phải vào biểu tượng Computer và nhấp vào Manage .

3 – Trong ngăn bên trái, nhấp Disk Management.

4 – Tìm mục nhập cho SSD của bạn. Bạn sẽ thấy một phân vùng 320GB với phần còn lại của SSD được đánh dấu là không sử dụng. Nhấp chuột phải vào phân vùng 320GB và nhấp vào Extend Volume.

Một khi quá trình trên đã hoàn thành, toàn bộ 512GB (Vâng, thực sự một số số hơi nhỏ hơn) sẽ hiển thị trong ‘Computer’ cho ổ C.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>