.st0{fill:#FFFFFF;}

Tại sao máy tính của bạn giữ thời gian sai? 

 Tháng Chín 24, 2021

By  Lê Đình Chi

Bạn đã mua một chiếc laptop chạy Windows ,nó đã được giữ đúng thời điểm.

Nó luôn  bị chậm 1 giờ với thời gian thực tế, và nếu tôi thay đổi thời gian đến đúng thời điểm nó thì lại bị lệch ngày.

Khắc phục sự cố máy tính chạy sai giờ

Vấn đề là gần như chắc chắn không phải là một vấn đề phần cứng vì nó giữ một thời gian nhất quán (mặc dù không chính xác). Tôi có một nghi ngờ mạnh mẽ rằng đồng hồ của máy tính của bạn được đặt thành múi giờ sai.

Khi bạn thiết lập Windows lần đầu tiên, nó sẽ yêu cầu bạn đặt múi giờ chính xác cho vị trí thực của bạn. Nếu bạn phạm sai lầm và nhập sai múi giờ, đồng hồ của máy tính sẽ tự động đồng bộ hóa với thời gian sai mỗi khi nó kiểm tra thời gian hiện tại thông qua Internet.

Nếu đó là vấn đề ở đây, nó rất dễ sửa. Dưới đây là cách thực hiện:

1 – Khởi động PC của bạn vào Windows.

2 – Nhấp chuột phải vào màn hình hiển thị thời gian ở góc dưới bên phải của màn hình.

3 – Nhấp vào Adjust date/time.

4 – Chuyển đổi cài đặt “Set time zone automaticall” thành Off .

5 – Chọn múi giờ chính xác cho vị trí của bạn từ trình đơn thả xuống ở giữa màn hình.

6 – Thoát tiện ích Date and time.

Từ bây giờ trên máy tính của bạn nên giữ (và hiển thị) thời gian chính xác. Nếu không, hãy cho tôi biết và tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái gì đó khác để thử.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>