.st0{fill:#FFFFFF;}

Tải Nitro Pro 10 + Share License Key bản Enterprise vĩnh viễn 

 Tháng Chín 19, 2021

By  Lê Đình Chi

Một lĩnh vực mà nhiều chương trình PDF thất bại là chuyển đổi các tệp PDF. Với Nitro, đây không phải là vấn đề. Người dùng sẽ có thể chuyển đổi các tệp PDF sang và từ Office Word, Excel, PowerPoint và nhiều loại tệp khác. Còn gì nữa Tài liệu được chuyển đổi sẽ trông giống như bản gốc với cùng phông chữ, định dạng và hình ảnh. Với plugin Microsoft Outlook, người dùng sẽ có thể chuyển đổi tệp đính kèm email và thậm chí các thư mục thành PDF. Khi chuyển đổi, người dùng có thể chọn chuyển đổi từng trang hoặc một vài trang của tài liệu thành tệp hoặc hình ảnh PDF. Chuyển đổi nhiều tệp PDF thành hình ảnh hoặc tệp Ms Office hiện có thể được thực hiện trong một bước.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>