.st0{fill:#FFFFFF;}

Sửa lỗi 0x80004002 No such interface supported 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Bạn bị Error 0x80004002: No such interface supported khi cố gắng xóa các file, lỗi nêu rõ rằng các file đang được sử dụng hoặc bạn không có quyền xóa chúng, hoặc thậm chí là các mã lỗi khó hiểu đối với người dùng thông thường. Những phương pháp này sẽ cho phép bạn xoá hầu hết các file không cho phép bạn, nhưng cụ thể là những file đó hiển thị

Sửa Lỗi 0x80004002 No such interface supporte.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng file này không được sử dụng bởi bất kỳ quá trình khác và bạn có quyền được phép xóa nó.

Phương pháp 1: Xóa file ở chế độ an toàn

  1. Đối với Windows 7: Khởi động lại máy tính của bạn và liên tục nhấn F8 cho đến khi bạn nhìn thấy Advanced Boot Menu. Nếu bạn không thấy trình đơn này, hãy bắt đầu lại từ lần nữa và liên tục nhấn phím F8 trên bàn phím của bạn cho đến khi bạn nhìn thấy điều này. Khi bạn thấy điều này, hãy chọn Safe Mode with Networking. Bạn sẽ có thể đăng nhập vào safe mode (chế độ an toàn).Trên Advanced Boot Menu , hãy chọn Safe Mode with Networking bằng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn. Nhấn Enter để bắt đầu máy tính ở Safe Mode with Networking . Hình dưới đây chỉ hiển thị Chế độ An toàn, nhưng bạn cần phải chọn “Safe Mode with Networking”
  2. Đối với Windows 8/ 10 làm theo liên kết này: Khởi động Chế độ An toàn (Safe Mode) trong Windows 10/ 8
  3. Khi hệ thống của bạn đã khởi động thành công trong Chế độ An toàn, hãy chọn file bạn muốn xóa và làm như vậy. Sau khi tập tin đã bị xóa, khởi động lại PC trở lại chế độ bình thường.

Cách 2: Cài đặt Internet để xóa các file tạm thời

  1. Khởi động máy tính ở chế độ an toàn bằng cách làm theo các bước được cung cấp trong Cách 1.
  2. Khi khởi động, giữ phím Windows + R .
  3. Gõ xuống inetcpl.cpl  và nhấn OK.
  4. Chọn tab advanced và nhấp vào Reset
  5. Chọn hộp Delete Personal Settings (điều này sẽ xóa bất kỳ thanh công cụ, tên người dùng hoặc mật khẩu, nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm và những người khác) và nhấp vào Reset.
  6. Sau khi thiết lập lại, bạn sẽ có thể xóa các tập tin.Cài đặt Internet để xóa các file tạm thời

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>