HomeLập trìnhPythonSử dụng máy...

Sử dụng máy học và phân tích dữ liệu để khám phá thuốc


Bạn đang tìm cách áp dụng Python và máy học vào một ứng dụng trong thế giới thực? Bạn nên xem xét Tin sinh học.

Tin sinh học là một lĩnh vực liên ngành phát triển các phương pháp và công cụ phần mềm để hiểu dữ liệu sinh học, đặc biệt khi các tập dữ liệu lớn và phức tạp.

Chúng tôi vừa phát hành một khóa học hướng dẫn bạn cách sử dụng Python và máy học để xây dựng một dự án tin sinh học để khám phá thuốc.

Chanin Nantasenamat (còn gọi là Giáo sư dữ liệu) đã phát triển khóa học này. Anh ấy là phó giáo sư tin sinh học và anh ấy biết cách chia nhỏ mọi thứ cho người mới bắt đầu.

Bạn không cần phải biết bất cứ điều gì về tin sinh học để làm theo.

Khóa học bao gồm việc thu thập các bộ dữ liệu, tiền xử lý các bộ dữ liệu và thực hiện phân tích dữ liệu khám phá. Bạn sẽ học cách xây dựng các mô hình học máy để đưa ra dự đoán và thu được thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu sẽ hữu ích cho việc khám phá thuốc. Sau đó, bạn sẽ học cách so sánh các mô hình và chọn mô hình phù hợp cho trường hợp sử dụng.

Dưới đây là các phần được đề cập trong khóa học này:

  • Thu thập dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu khám phá
  • tính toán mô tả
  • xây dựng mô hình
  • so sánh mô hình
  • Triển khai mô hình
Đọc thêm  Python String.replace() – Cách thay thế ký tự trong chuỗi

Xem khóa học bên dưới hoặc trên kênh YouTube freeCodeCamp.org (thời gian xem 2 giờ).Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status