.st0{fill:#FFFFFF;}

Sử dụng Cortana bật chế độ Ngủ đông (Hibernate) cho máy tính Windows 10 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi


Bạn cũng có thể sử dụng Cortana để đặt Windows 10 PC của bạn ở trạng thái ngủ đông  (Hibernate) với các bước sau:

1. Trong thư mục Programs, nhấp chuột phải, chọn New , và nhấp vào Shortcut .

2. Gõ lệnh shutdown.exe -h sau và nhấn Next :

bật chế độ Ngủ đông (Hibernate) cho máy tính Windows 10 bằng Cortana

Giải thích: Lệnh đã đề cập ở trên bắt đầu Shutdown.exe và sử dụng các -h để thực hiện một yêu cầu ngủ đông. Tuy nhiên, lưu ý rằng máy tính của bạn phải bật chế độ ngủ đông để hoạt động. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng ngủ đông trên Windows 10 ở đây.

3. Đặt tên cho phím tắt bằng lệnh thoại mà bạn muốn sử dụng với Cortana. Ví dụ: “Hibernate”.

4. Nhấp vào Finish để hoàn tất.

Một khi bạn hoàn thành việc tạo ra các phím tắt, bạn có thể gọi lệnh mới nói rằng: “Hey Cortana: Open Hibernate.”

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>