HomeLập trìnhPythonPython Sleep –...

Python Sleep – time.sleep() trong Python


Trong khi chạy một chương trình Python, có thể đôi khi bạn muốn trì hoãn việc thực thi chương trình trong vài giây.

Mô-đun thời gian Python có chức năng tích hợp được gọi là time.sleep() mà bạn có thể trì hoãn việc thực hiện một chương trình.

Với hàm sleep(), bạn có thể sáng tạo hơn trong các dự án Python của mình vì nó cho phép bạn tạo độ trễ có thể giúp ích rất nhiều trong việc giúp bạn đưa vào một số chức năng nhất định.

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng time.sleep() phương pháp tạo trễ.

Chỉ cần lưu ý rằng độ trễ được tạo bằng time.sleep() không dừng việc thực thi toàn bộ chương trình – chúng chỉ trì hoãn luồng hiện tại.

Cú pháp cơ bản của time.sleep()

để sử dụng time.sleep() trong chương trình của bạn, trước tiên bạn phải nhập nó từ mô-đun thời gian.

Sau khi nhập khẩu sleep() chức năng, hãy chỉ định số giây bạn muốn độ trễ chạy bên trong dấu ngoặc đơn.

import time
time.sleep(delayInSeconds)

Ví dụ cơ bản của time.sleep()

Trong đoạn mã dưới đây, tôi đặt khoảng thời gian trễ là 5 giây giữa 2 câu lệnh in, vì vậy câu lệnh in thứ hai sẽ chạy 5 giây sau khi câu lệnh in đầu tiên chạy:

import time

print("Hello world")

time.sleep(5)

print("Hello campers")

ss1

Bạn cũng có thể chỉ định độ trễ trong số dấu phẩy động:

import time

print("Hello world")

time.sleep(3.5)

print("Hello campers")

ss2

Thêm ví dụ về time.sleep()

Bạn có thể sáng tạo hơn với độ trễ được tạo bởi time.sleep() bằng cách kết hợp nó với ctime()một chức năng tích hợp khác từ mô-đun thời gian viết tắt của “thời gian hiện tại”.

import time

print("Execution started at: ", time.ctime())

time.sleep(10)
print("Hello world")

print("Execution ended at at: ", time.ctime())

# Output
# Executiuon started at:  Thu Mar 17 10:37:55 2022
# Hello world
# Executiuon ended at at:  Thu Mar 17 10:38:05 2022

Bạn cũng có thể sử dụng time.sleep() để tạo nhiều độ trễ trong khi lặp qua dữ liệu có thể lặp lại như danh sách hoặc bộ dữ liệu.

Đọc thêm  Đường dẫn Python – Cách sử dụng Mô-đun Pathlib với các ví dụ

Ví dụ dưới đây cho thấy tôi đã làm như thế nào với một danh sách:

import time

# Creating the list
legendaryFootballers = ["Okocha", "Pele", "Eusebio", "Martha", "Cruyff", "MAradona"]

for legend in legendaryFootballers:

    # Creating the delay
    time.sleep(2)

    # Individual legends in the list will be printed after 2 seconds
    print(legend)

Đầu ra:
ss3

Phần kết luận

Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng time.sleep() chức năng trong Python.

time.sleep() là một chức năng tích hợp thú vị có thể hữu ích để tạo độ trễ trong các dự án Python của bạn, cho dù đó là trò chơi, dự án web hay hệ thống AI.

Tiếp tục viết mã!Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status