The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhPythonPython Nhận thời...

Python Nhận thời gian hiện tại


Trong các trang web và ứng dụng của mình, bạn có thể muốn thêm các chức năng như dấu thời gian hoặc kiểm tra thời gian hoạt động của người dùng.

Mọi ngôn ngữ lập trình đều có các mô-đun hoặc phương thức để làm việc với thời gian và Python không phải là ngoại lệ.

với datetimetime của Python, bạn có thể lấy ngày và giờ hiện tại hoặc ngày và giờ trong một múi giờ cụ thể.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách lấy thời gian hiện tại bằng Python với datetimetime mô-đun.

Cách lấy thời gian hiện tại với mô-đun ngày giờ

Điều đầu tiên bạn có thể làm để nhanh chóng có được ngày và giờ hiện tại là sử dụng datetime.now() chức năng từ mô-đun datetime:

from datetime import datetime
current_date_and_time = datetime.now()

print("The current date and time is", current_date_and_time)

# The current date and time is 2022-07-12 10:22:00.776664

Điều này cho bạn thấy không chỉ thời gian mà còn cả ngày.

Để trích xuất thời gian, bạn có thể sử dụng strftime() chức năng và chuyển vào ("%H:%M:%S")

  • %H nhận được giờ
  • %M nhận được phút
  • %S nhận được số giây
from datetime import datetime
time_now = datetime.now()
current_time = time_now.strftime("%H:%M:%S")

print("The current date and time is", current_time)

# The current date and time is 10:27:45

Bạn cũng có thể viết lại mã như thế này:

from datetime import datetime
time_now = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")

print("The current date and time is", time_now)

# The current date and time is 10:30:37

Cách lấy thời gian hiện tại với mô-đun thời gian

ngoài datetime() mô-đun, các time module là một cách tích hợp khác để lấy thời gian hiện tại trong Python.

Đọc thêm  Quét web bằng Python – Cách cạo dữ liệu từ Twitter bằng Tweepy và Snscrape

Như thường lệ, trước tiên bạn phải nhập mô-đun thời gian, sau đó bạn có thể sử dụng ctime() phương pháp để có được ngày và thời gian hiện tại.

import time

current_time = time.ctime()
print(current_time)

# Tue Jul 12 10:37:46 2022

Để trích xuất thời gian hiện tại, bạn cũng phải sử dụng strftime() chức năng:

import time

current_time = time.strftime("%H:%M:%S")
print("The current time is", current_time)

# The current time is 10:42:32

Suy nghĩ cuối cùng

Bài viết này đã chỉ cho bạn hai cách để có được thời gian hiện tại với Python.

Nếu bạn đang tự hỏi nên sử dụng cái nào giữa timedatetime mô-đun, nó phụ thuộc vào những gì bạn muốn:

  • time chính xác hơn datetime
  • nếu bạn không muốn mơ hồ với thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST), hãy sử dụng time
  • datetime có nhiều đối tượng tích hợp sẵn hơn mà bạn có thể làm việc cùng nhưng hỗ trợ hạn chế cho các múi giờ.

Nếu bạn muốn làm việc với các múi giờ, bạn nên cân nhắc sử dụng pytz mô-đun.

Để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể có được thời gian trong một khu vực cụ thể, tôi đã viết về pytz mô-đun ở đây.

Tiếp tục mã hóa 🙂Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status