HomeLập trìnhPythonPython để viết...

Python để viết thường một chuỗi – ví dụ str.lower()


Các chuỗi có thể ở các định dạng khác nhau như chữ thường, chữ hoa và chữ hoa. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường trong Python.

Một chuỗi chữ thường có tất cả các ký tự của nó bằng chữ thường. Một ví dụ là con trăn.

Một xâu được viết hoa thì chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết hoa, các chữ cái còn lại viết thường. Một ví dụ là con trăn.

Một chuỗi chữ hoa có tất cả các ký tự của nó bằng chữ in hoa. TRĂN là một ví dụ.

Python có nhiều phương thức chuỗi để sửa đổi chuỗi theo nhiều cách khác nhau. Để chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường, bạn có thể sử dụng lower phương pháp.

Phương thức thấp hơn của chuỗi trả về một chuỗi mới từ chuỗi cũ với tất cả các ký tự ở dạng chữ thường. Các số, ký hiệu, là tất cả các ký tự khác không thuộc bảng chữ cái vẫn được giữ nguyên.

str.lower() Ví dụ trong Python

Đây là cách sử dụng lower phương pháp trong Python:

text = "HellO woRLd!"

lower = text.lower()

print(lower)
# hello world!

Một trường hợp sử dụng tốt của lower phương pháp là để so sánh các chuỗi để đánh giá sự bình đẳng của chúng bất kể trường hợp nào.

Trong Python, “Xin chào thế giới” không bằng “xin chào thế giới” vì đẳng thức phân biệt chữ hoa chữ thường như bạn có thể thấy trong mã bên dưới:

text1 = "Hello World"
text2 = "hello world"

print(text1 == text2)
# False

text1 có chữ “H” và “W” phía trên trong khi text2 có chữ “h” và “w” thấp hơn. Bởi vì trường hợp của những nhân vật này là khác nhau, text1 Không bằng text2 mặc dù chúng có cùng ký tự.

Đọc thêm  Cách chức năng Python Lambda hoạt động – Giải thích bằng các ví dụ

Để so sánh cả hai chuỗi trong khi bỏ qua trường hợp của chúng, bạn có thể sử dụng phương thức thấp hơn như sau:

text1 = "HeLLo worLD"
text2 = "HellO WORLd"

print(text1 == text2)
# False

print(text1.lower() == text2.lower())
# True

Bằng cách chuyển đổi cả hai chuỗi thành chữ thường, bạn có thể kiểm tra chính xác xem chúng có cùng ký tự hay không.

Cách sử dụng upper trong Python

Đối lập với chữ thường là chữ hoa và Python cũng có một phương thức cho điều đó. Như bạn có thể đoán, các upper phương thức trong Python trả về một chuỗi mới trong đó tất cả các ký tự đều viết hoa.

Bạn có thể sử dụng nó tương tự như lower phương pháp như thế này:

text = "hello World!"

upper = text.upper()

print(upper)
// HELLO WORLD!

Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để kiểm tra xem hai chuỗi có cùng bộ ký tự hay không. Nhưng trong hầu hết các ứng dụng ngày nay, các nhà phát triển sử dụng phương pháp so sánh chữ thường.

Đó là nó! Bây giờ bạn đã biết cách chuyển đổi một chuỗi thành tất cả chữ thường hoặc chữ hoa trong Python.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status