HomeLập trìnhPythonNhận xét nhiều...

Nhận xét nhiều dòng trong Python – Cách nhận xét nhiều dòng trong Python


Bình luận là một phần không thể thiếu của mọi ngôn ngữ lập trình. Với các nhận xét, bạn hiểu rõ hơn về mã của mình, làm cho mã dễ đọc hơn và có thể giúp các thành viên trong nhóm hiểu cách hoạt động của mã.

Nhận xét bị bỏ qua bởi trình biên dịch và trình thông dịch, vì vậy chúng không chạy.

Ngoài việc làm cho mã của bạn dễ đọc hơn, nhận xét cũng có thể hữu ích trong khi bạn gỡ lỗi – nếu bạn có hai dòng mã, bạn có thể nhận xét một dòng để ngăn mã chạy.

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác, Python hỗ trợ nhận xét.

Vấn đề là Python không có cơ chế tích hợp sẵn cho nhận xét nhiều dòng.

Vì vậy, trong bài viết này, tôi sẽ không chỉ cho bạn cách tạo nhận xét một dòng trong Python – tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách giải quyết để tạo nhận xét nhiều dòng.

Để tạo nhận xét một dòng trong Python, hãy thêm vào trước mỗi dòng một hàm băm (#).

# print("Hello world")

print("Hello campers")

Đầu ra:

Hello campers

Như bạn có thể thấy, dòng nhận xét không được in ở đầu ra.

Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác như JavaScript, Java và C++ sử dụng /*...*/ đối với nhận xét nhiều dòng, không có cơ chế tích hợp sẵn cho nhận xét nhiều dòng trong Python.

Đọc thêm  Cách xây dựng API JSON bằng Python

Để nhận xét nhiều dòng trong Python, bạn có thể thêm vào trước mỗi dòng một hàm băm (#).

# print("Hello world")
# print("Hello universe")
# print("Hello everyone")

print("Hello campers")

Đầu ra:

Hello campers

Với phương pháp này, về mặt kỹ thuật, bạn đang tạo nhiều nhận xét trên một dòng.

Cách giải quyết thực sự để tạo nhận xét nhiều dòng trong Python là sử dụng tài liệu.

Nếu bạn sử dụng một chuỗi tài liệu để nhận xét nhiều dòng mã trong Python, thì khối mã đó sẽ bị bỏ qua và chỉ những dòng bên ngoài chuỗi tài liệu mới chạy.

"""
This is a multi-line comment with docstrings

print("Hello world")
print("Hello universe")
print("Hello everyone")
"""

print("Hello campers")

Đầu ra:

Hello campers

Lưu ý: Một điều cần lưu ý là trong khi sử dụng docsrings để bình luận, việc thụt lề vẫn còn quan trọng. Nếu bạn sử dụng 4 dấu cách (hoặc một tab) để thụt lề, bạn sẽ gặp lỗi thụt lề.

Ví dụ: điều này sẽ hoạt động:

def addNumbers(num1, num2, num3):
  """
  A function that returns the sum of
  3 numbers
  """
  return num1 + num2 + num3
print(addNumbers(2, 3, 4))

# Output: 9

Nhưng điều này sẽ không hoạt động:

def addNumbers(num1, num2, num3):
"""
A function that returns the sum of
3 numbers
"""
  return num1 + num2 + num3
print(addNumbers(2, 3, 4))

Vì vậy, IDE của bạn sẽ đưa ra lỗi “IndentationError: expected an indented block“.

Phần kết luận

Vì không có hỗ trợ tích hợp sẵn cho nhận xét nhiều dòng trong Python nên bài viết này trình bày cách bạn có thể sử dụng chuỗi tài liệu như một giải pháp thay thế.

Đọc thêm  Bộ Python – Cách tạo Bộ trong Python

Tuy nhiên, nhìn chung, bạn nên sử dụng các nhận xét Python thông thường bằng hàm băm (#), ngay cả khi bạn phải sử dụng nó cho nhiều dòng. Điều này là do các chuỗi tài liệu dành cho tài liệu chứ không phải để nhận xét mã.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy cân nhắc chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status