.st0{fill:#FFFFFF;}

Lỗi Máy tính Tự động Khởi động lại trong Windows 7 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Hệ điều hành Windows 7 đột nhiên khởi động lại trong quá trình sử dụng.

Nguyên nhân

Nguyên nhân của sự cố là Windows 7 được thiết lập mặc định để tự động khởi động lại hệ điều hành sau khi lỗi hệ thống.

Tắt tự động khởi động lại khi lỗi hệ thống, hãy làm theo các bước sau:

Bạn nên hủy bỏ tự động khởi động lại. Nếu bạn khởi động lại sau mỗi lần thất bại của hệ thống, thì bạn sẽ không thể nhìn thấy một số thông báo lỗi. Tại ” Start ” -> ” Computer ” -> click chuột phải vào ” Properties “, và sau đó tap ” Advanced system settings “.

Trong các tùy chọn Advanced của trình đơn ngữ cảnh hệ thống, nhấp vào ” Settings ” trong Startup and Recovery .

Trong Startup and Recovery , bỏ chọn ” Automatically restart” để hệ thống sẽ dừng tự động khởi động lại. Nhấp vào ” OK ” sau khi bỏ chọn dấu tích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>