The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhPythonLoại biến in...

Loại biến in trong Python – Cách lấy loại biến


Nếu bạn là người mới bắt đầu sử dụng Python, việc làm quen với tất cả các loại dữ liệu khác nhau của nó lúc đầu có thể gây nhầm lẫn. Rốt cuộc, có rất nhiều trong số chúng có sẵn cho bạn bằng ngôn ngữ.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách lấy kiểu của các cấu trúc dữ liệu khác nhau trong Python bằng cách gán chúng cho một biến, sau đó in kiểu đó ra bàn điều khiển bằng lệnh print() chức năng.

Cách in Loại biến trong Python

Để có được loại biến trong Python, bạn có thể sử dụng tích hợp sẵn type() chức năng.

Cú pháp cơ bản trông như thế này:

type(variableName)

Trong Python, mọi thứ đều là đối tượng. Vì vậy, khi bạn sử dụng type() để in loại giá trị được lưu trữ trong một biến ra bàn điều khiển, nó trả về loại lớp của đối tượng.

Chẳng hạn, nếu loại là một chuỗi và bạn sử dụng type() trên đó, bạn sẽ nhận được <class ‘string‘> như là kết quả.

Để cho bạn thấy type() đang hoạt động, tôi sẽ khai báo một số biến và gán cho chúng các kiểu dữ liệu khác nhau trong Python.

name = "freeCodeCamp"

score = 99.99

lessons = ["RWD", "JavaScript", "Databases", "Python"]

person = {
  "firstName": "John",
  "lastName": "Doe",
  "age": 28
}

langs = ("Python", "JavaScript", "Golang")

basics = {"HTML", "CSS", "JavaScript"}

Sau đó, tôi sẽ in các loại ra bàn điều khiển bằng cách gói print() xung quanh một số chuỗi và type() chức năng.

print("The variable, name is of type:", type(name))
print("The variable, score is of type:", type(score))
print("The variable, lessons is of type:", type(lessons))
print("The variable, person is of type:", type(person))
print("The variable, langs is of type:", type(langs))
print("The variable, basics is of type:", type(basics))

Đây là kết quả đầu ra:

# Outputs:
# The variable, name is of type: <class 'str'>
# The variable, score is of type: <class 'float'> 
# The variable, lessons is of type: <class 'list'>
# The variable, person is of type: <class 'dict'> 
# The variable, langs is of type: <class 'tuple'> 
# The variable, basics is of type: <class 'set'> 

Suy nghĩ cuối cùng

Các type() hàm là một hàm tích hợp có giá trị của Python mà bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của một biến.

Đọc thêm  Cách cài đặt Python trên Windows

Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn nên tránh rắc rối với việc nhồi nhét các loại dữ liệu bằng cách sử dụng type() chức năng in loại biến ra bàn điều khiển. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Bạn cũng có thể sử dụng type() chức năng gỡ lỗi vì trong Python, các biến không được khai báo với các kiểu dữ liệu. Nên type() Hàm được tích hợp sẵn trong ngôn ngữ để bạn kiểm tra kiểu dữ liệu của biến.

Cảm ơn bạn đã đọc.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status