.st0{fill:#FFFFFF;}

Làm thế nào để chạy Traceroute từ Windows 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Nếu bạn tìm thấy trang web hoặc dịch vụ mà bạn đang cố gắng liên lạc không khả dụng, nó có thể là do máy chủ hoặc mạng thất bại nhưng thường là do lỗi internet ở đâu đó giữa máy tính của bạn và máy chủ. Chạy một traceroute sẽ giúp bạn xác định nơi mà vấn đề bắt đầu.

Hướng dẫn chi tiết về chạy cửa sổ traceroute:

 • Windows XP và phiên bản trước
 • Windows 7 và Vista
 • Windows 8 và 8.1
 • Windows 10

Cách sử dụng chung:

Cú pháp TRACERT :

tracert [-d]
[-h maximum_hops]
[-j host-list]
[-w timeout] target_name

Tham số (tùy chọn):

 • -d Chỉ định không giải quyết địa chỉ cho tên máy chủ lưu trữ.
 • -h maximum_hops Chỉ định số bước nhảy tối đa để tìm kiếm mục tiêu.
 • -j host-list Chỉ định đường dẫn nguồn lỏng lẻo dọc theo danh sách host-list.
 • -w timeout Chờ số mili giây được chỉ định bởi timeout cho mỗi reply.
 • target_name Tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ mục tiêu.

Ví dụ: Để chạy traceroute đến trang này và không giải quyết được các tên máy chủ, lệnh sẽ là: tracert -d support247webs.ca. Đây là kết quả.

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 16 ms 15 ms 29 ms 10.11.1.17
3 17 ms 17 ms 10.178.206.20
4 16 ms 16 ms 16 ms 10.178.206.21
5 21 ms 17 ms 18 ms 64.230.110.32
6 21 ms 18 ms 18 ms 64.230.73.216
7 20 ms 18 ms 17 ms 64.230.50.13
8 17 ms 17 ms 17 ms 64.230.97.159
9 17 ms 17 ms 17 ms 63.243.172.25
10 28 ms 28 ms 28 ms 64.86.33.89
11 29 ms 29 ms 29 ms 66.198.96.61
12 28 ms 27 ms 28 ms 66.110.8.34
13 54 ms 35 ms 35 ms 216.187.114.197
14 37 ms 36 ms 36 ms 216.187.88.34
15 36 ms 36 ms 36 ms 209.15.202.79

Để dừng traceroute hãy đảm bảo cửa sổ lệnh đang hoạt động và nhấn Control ‘C’. Ví dụ: Giữ phím ‘Ctrl’ và nhấn phím ‘C’.


Traceroute Trong WINDOWS XP và trước đó

1. Nhấp vào ‘Start’ và sau đó ‘Run’.

chạy

2. Trong hộp gõ ‘cmd’ (không có dấu ngoặc kép) và nhấn OK.

cmd

3. Tại dấu nhắc lệnh xuất hiện trong hộp màu đen ‘tracert domain.ext’ (thay thế domain.ext với tên miền và phần mở rộng của bạn). Có thể mất vài giây nhưng sẽ cho người traceroute từ máy tính của bạn tới đích mà bạn nhập vào. Trong ví dụ này chúng tôi đã gõ ‘tracert support247webs.com’ mà không có dấu nháy kép.

Hình ảnh Traceroute

4. Để sao chép kết quả, nhấp chuột phải vào cửa sổ và chọn ‘Select All’. Thao tác này sẽ làm cho hộp trở nên trắng với văn bản màu đen và sao chép nội dung vào khay nhớ tạm của bạn.

5. Vào tài liệu bạn muốn đưa kết quả vào (email để hỗ trợ kỹ thuật), nhấp chuột phải và chọn dán (hoặc ctrl V).

6. Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ traceroute.


Traceroute trong Windows Vista và Windows 7

1. Nhấp chuột vào biểu tượng Start  cửa sổ bắt đầuvà chọn All Programs> Accessories và Command Prompt

2. Trong hộp gõ ‘cmd’ (không có dấu ngoặc kép) và nhấn OK.

cmd

3. Tại dấu nhắc lệnh xuất hiện trong hộp màu đen ‘tracert domain.ext’ (thay thế domain.ext với tên miền và phần mở rộng của bạn). Có thể mất vài giây nhưng sẽ cho người traceroute từ máy tính của bạn tới đích mà bạn nhập vào. Trong ví dụ này chúng tôi đã gõ ‘tracert support247webs.com’ mà không có dấu nháy kép.

Hình ảnh Traceroute

4. Để sao chép kết quả, nhấp chuột phải vào cửa sổ và chọn ‘Select All’. Thao tác này sẽ làm cho hộp trở nên trắng với văn bản màu đen và sao chép nội dung vào khay nhớ tạm của bạn.

5. Vào tài liệu bạn muốn đưa kết quả vào (email để hỗ trợ kỹ thuật), nhấp chuột phải và chọn dán (hoặc ctrl V).

6. Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ traceroute.


Traceroute trong Windows 8 và 8.1

1. Tìm dấu nhắc lệnh trong giao diện Metro.

IMG_0209cropDi chuyển con trỏ đến góc dưới bên phải để đưa lên Charms.

Nhấp vào Biểu tượng Tìm kiếm.

2. Trong cửa sổ lệnh gõ lệnh gõ lệnh và nhấp chuột vào kết quả Command Prompt.

IMG_0210crop

3. Tại dấu nhắc lệnh xuất hiện trong hộp màu đen ‘tracert domain.ext’ (thay thế domain.ext với tên miền và phần mở rộng của bạn). Có thể mất vài giây nhưng sẽ cho người traceroute từ máy tính của bạn tới đích mà bạn nhập vào. Trong ví dụ này chúng tôi đã gõ ‘tracert support247webs.com’ mà không có dấu nháy kép.

Hình ảnh Traceroute

4. Để sao chép kết quả, nhấp chuột phải vào cửa sổ và chọn ‘Select All’. Thao tác này sẽ làm cho hộp trở nên trắng với văn bản màu đen và sao chép nội dung vào khay nhớ tạm của bạn.

5. Vào tài liệu bạn muốn đưa kết quả vào (email để hỗ trợ kỹ thuật), nhấp chuột phải và chọn dán (hoặc ctrl V).

6. Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ traceroute.


Chạy Traceroute trong Windows 10

 1. Tìm dấu nhắc lệnh. Tìm dấu nhắc lệnh trong cửa sổ tìm kiếm, phía dưới bên trái.
  imagew10

2. Tại dấu nhắc lệnh xuất hiện trong hộp màu đen ‘tracert domain.ext’ (thay thế domain.ext với tên miền và phần mở rộng của bạn). Có thể mất vài giây nhưng sẽ cho người traceroute từ máy tính của bạn tới đích mà bạn nhập vào. Trong ví dụ này chúng tôi đã gõ ‘tracert support247webs.com’ mà không có dấu nháy kép.

Hình ảnh Traceroute

3. Để sao chép kết quả, nhấp chuột phải vào cửa sổ và chọn ‘Select All’. Thao tác này sẽ làm cho hộp trở nên trắng với văn bản màu đen và sao chép nội dung vào khay nhớ tạm của bạn.

4. Vào tài liệu bạn muốn đưa kết quả vào (email để hỗ trợ kỹ thuật), nhấp chuột phải và chọn dán (hoặc ctrl V).

5. Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ traceroute.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>