.st0{fill:#FFFFFF;}

Kiểm tra hiệu suất máy tính trong Windows 8 / 8.1 

 Tháng Chín 20, 2021

By  Lê Đình Chi

Vấn đề sức khoẻ máy tính đang thu hút sự chú ý của mọi người trên toàn thế giới, bởi vì máy tính đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống của mọi người. Do đó, điều quan trọng là biết làm thế nào để kiểm tra hiệu suất máy tính để theo dõi tình trạng sức khỏe của nó. Và bài đăng này sẽ giới thiệu chủ yếu sử dụng Hệ thống và Tài nguyên Màn hình để kiểm tra nó trong máy tính Windows 8 / 8.1.


Các bước kiểm tra hiệu suất máy tính trong máy tính Windows 8 / 8.1:

Bước 1 : Sử dụng lệnh chạy để mở Resource and Performance Monitor.

Mở hộp thoại Run bằng các phím nóng Windows + R, gõ lệnh perfmon / report trong hộp trống và nhấp OK .

Mẹo : Trong lệnh này, phải có một dấu cách giữa “n” và “/”.

Bước 2 : Chờ cho màn hình thu thập dữ liệu để chẩn đoán.

Khi Resource and Performance Monitor bật lên, sẽ mất 60 giây để thu thập dữ liệu để tạo báo cáo chẩn đoán hệ thống. Vì vậy, bạn cần phải chờ cho quá trình để hoàn thành.

Kiểm tra hiệu suất máy tính trong Windows 8 / 8.1

Bước 3 : Kiểm tra System Diagnostics Report và các thông tin khác.

Trong cửa sổ tiếp theo, bạn có thể kiểm tra System Diagnostics Report, Diagnostic Results, Software Configuration và thông tin khác.

Trong khi đó, hình ảnh sau đây với tất cả các loại được trình bày trong màn hình là để bạn hiểu rõ hơn.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>