.st0{fill:#FFFFFF;}

Khôi phục không gian trống Ổ Đĩa máy tính Windows 7/ 8/10 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Chạy tùy chọn Disk Cleanup

  1. Nhấp vào Start
  2. disk
  3. Nhấp vào Disk Cleanup .
  4. Một khi trong cửa sổ Disk Cleanup kiểm tra từng hộp (ngoại trừ “nén các tệp cũ”) đang dùng không gian đĩa và nhấp vào Ok và sau đó Yes nếu bạn muốn tiếp tục.

Nén?

Khi thực hiện Disk Cleanup bạn có tùy chọn để nén ổ cứng của bạn. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo người dùng không nén ổ cứng của họ hoặc nén các tệp cũ.

Gỡ bỏ chương trình hoặc trò chơi cũ không còn được sử dụng nữa

Tắt System Restore

Người dùng Windows XP, Vista và 7 cũng có thể giảm không gian mặc định được sử dụng bởi Windows System Restore và có thể đạt được một vài gigabyte dung lượng ổ cứng. Xem các bước dưới đây trong việc tùy chỉnh tính năng này.

  1. Nhấp vào Start->Programs->Accessories->System Tools và mở System Restore.
  2. Trong cửa sổ System Restore, nhấp vào System Restore Settings .
  3. Trong tab System Restore , bạn có thể chọn Turn off System Restore on all drives để vô hiệu hóa tính năng này hoàn toàn, hoặc nhấn vào nút Settings và giảm mức sử dụng không gian. Chúng tôi đề nghị lựa chọn thứ hai.

Di chuyển tệp hoán đổi

Nếu bạn có nhiều ổ cứng trong máy tính và ổ đĩa C: là ổ đĩa chạy ra khỏi không gian xem xét việc di chuyển các tập tin hoán đổi sang một ổ đĩa khác.

Tắt ngủ đông

Nếu bạn tắt máy tính thay vì sử dụng chế độ ngủ đông, bạn có thể tắt tính năng này để giải phóng rất nhiều không gian.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>