.st0{fill:#FFFFFF;}

Khôi phục cài đặt Tường lửa (Windows Firewall) mặc định trong Windows 

 Tháng Chín 23, 2021

By  Lê Đình Chi

Thao tác này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để hoàn tác tất cả những thay đổi bạn đã thực hiện với cài đặt Windows Firewall và khôi phục lại các thiết lập mặc định ban đầu trong Windows 7 và Windows 8 .

Khôi phục cài đặt mặc định sẽ loại bỏ tất cả các cài đặt Windows Firewall mà bạn đã thực hiện cho điểm đó, cho tất cả các loại vị trí mạng (Public và Private). Điều này có thể gây ra một số chương trình mà bạn đã cho phép qua tường lửa để ngừng hoạt động.


Cách 1: Cài đặt lại Windows Firewall mặc định trong Windows Firewall

1. Mở Control Panel (Icons View) trong Windows 7 và Windows 8 .

2. Nhấp trên biểu tượng Windows Firewall .

3. Bấm vào liên kết Restore defaults trong ngăn bên trái. (Xem hình bên dưới)

Windows Firewall Defaults

4. Bấm vào nút Restore defaults . (Xem hình bên dưới)

Restore Defaults

5. Nhấp vào nút Yes để xác nhận. (Xem hình bên dưới)

Confirm Default

6. Đóng cửa sổ Windows Firewall khi hoàn tất. (Xem ảnh chụp màn hình bên dưới bước 3)


Cách 2: Cài đặt lại Windows Firewall mặc định trong Command Prompt

1. Mở command prompt trong Windows 7 hoặc Windows 8 .

2. Trong cửa sổ command prompt, sao chép và dán lệnh dưới đây, và nhấn Enter. (xem ảnh chụp màn hình dưới đây)

netsh advfirewall reset

Reset Windows Firewall Command

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng command prompt.

netsh advfirewall reset /?

Khoi phuc tuong lua mac dinh

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>