HomeLập trìnhPythonKhối nhận xét...

Khối nhận xét Python – Cách nhận xét mã trong Python


Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về các chú thích trong Python, tại sao chúng lại quan trọng và cách sử dụng chúng hiệu quả trong mã của bạn.

Trong phần này, chúng ta sẽ nói về một số trường hợp sử dụng chung cho nhận xét. Những điều này không chỉ áp dụng cho Python mà còn cho hầu hết các ngôn ngữ lập trình.

Dưới đây là một số lý do chính để nhận xét mã của bạn:

  • Ngăn chặn thực thi mã: Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần ngăn một phần mã của mình chạy. Điều này có thể là do bạn không sử dụng mã đó vào lúc này, nhưng bạn vẫn muốn thêm mã đó cho các chức năng trong tương lai.
  • khả năng đọc: Điều này rất quan trọng – không chỉ cho chúng tôi mà còn cho các nhà phát triển khác. Chúng ta có thể sử dụng các nhận xét để giải thích chức năng của từng khối mã. Điều này hữu ích khi các nhà phát triển khác đang đọc mã của chúng tôi, vì nó giúp bạn dễ hiểu chức năng của từng phần mã.

Cú pháp cho nhận xét khác nhau trong mỗi ngôn ngữ lập trình. Trong phần này, chúng ta sẽ xem cách thêm nhận xét bằng Python.

Nhận xét trong Python bắt đầu bằng # Biểu tượng. Đây là một ví dụ:

#The code below prints Hello World! to the console
print("Hello World!")

Trong đoạn mã trên, tôi đã sử dụng một nhận xét để giải thích chức năng của đoạn mã. Khi mã đang được thực thi, trình thông dịch sẽ bỏ qua nhận xét và chạy print() chức năng.

Đọc thêm  Hàm Python – Cách xác định và gọi hàm

Chúng tôi cũng có thể nhận xét mã thực tế. Đó là:

# print("Hello World!")
print("Happy coding!")

Khi chúng tôi chạy mã, chỉ dòng thứ hai sẽ được diễn giải.

Không phải lúc nào bạn cũng phải đặt nhận xét phía trên dòng mã mà chúng đang tham chiếu. Bạn cũng có thể đặt chúng trên cùng một dòng. Đó là:

print("Hello world") # Prints Hello World

Trong phần này, chúng ta sẽ xem cách viết nhận xét trải rộng trên nhiều dòng.

Không giống như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác, Python không có cú pháp tích hợp để tạo nhận xét nhiều dòng.

May mắn thay, có hai cách chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó. Đây là cái đầu tiên:

# When this code runs,
# you will see Hello World! 
# in the console. 
print("Hello world")

Ở trên, chúng tôi đã đặt # biểu tượng trên mỗi dòng để tiếp tục viết bình luận của chúng tôi.

Trong ví dụ tiếp theo này, chúng tôi sẽ sử dụng các chuỗi nhiều dòng (bắt đầu và kết thúc bằng ba dấu ngoặc kép) để lồng nhận xét của chúng tôi.

Khi bạn sử dụng chuỗi nhiều dòng trong Python mà không gán chuỗi cho một biến, phần mã đó sẽ bị bỏ qua.

Đây là một ví dụ:

"""
When this code runs,
you will see Hello World! 
in the console.
"""
print("Hello World!")

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu lý do tại sao việc bình luận mã của chúng ta lại quan trọng và cách sử dụng bình luận. Chúng tôi cũng đã xem cách tạo nhận xét nhiều dòng.

Đọc thêm  Cách chuyển đổi chuỗi thành đối tượng ngày giờ trong Python

Chúc mừng mã hóa!Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status