.st0{fill:#FFFFFF;}

Khắc phục thông báo lỗi “Local Area Connection, Ethernet or Wi-Fi doesn’t have a Valid IP Configuration” trong Windows 

 Tháng Chín 20, 2021

By  Lê Đình Chi

Đây là một vấn đề rất phổ biến và được biết đến trong hệ điều hành Windows. Nhiều lần người dùng Windows phải đối mặt với vấn đề này khi họ cố gắng để kết nối với một mạng Wi-Fi hoặc local area network connection (Ethernet) . Họ nhận được thông báo lỗi sau khi khắc phục sự cố các vấn đề:

Local Area Connection, Ethernet or Wi-Fi doesn’t have a Valid IP Configuration
HOẶC
Ethernet doesn’t have a valid IP configuration.
HOẶC
Wi-Fi doesn’t have a valid IP configuration.
HOẶC
Wireless network connection doesn’t have a valid IP configuration.

Bạn cũng có thể nhận được ” Limited Connectivity “, ” No Internet Access ” hoặc thông báo lỗi tương tự trong khi đang cố gắng để kết nối với mạng Wi-Fi hoặc kết nối mạng LAN. Đôi khi bạn có thể thấy hình tam giác màu vàng với dấu chấm than hoặc các ký hiệu trên biểu tượng mạng trong khu vực thông báo Taskbar.

Hầu hết các lần loại đó của vấn đề và thông báo lỗi xảy ra do lỗi thiết lập TCP / IP và cài đặt lại các thiết lập TCP / IP sửa chữa vấn đề này.

Nếu bạn cũng đang phải đối mặt với vấn đề này gây phiền nhiễu, bạn có thể thử các bước sau để khắc phục vấn đề này:

1. Mở Command Prompt as Administrator và chạy sau một lệnh:

netsh winsock reset
netsh int ip reset
netcfg -d
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns

2. Khởi động lại máy tính của bạn và sau khi khởi động lại, vấn đề cần được giải quyết. Bây giờ bạn sẽ có thể để có được kết nối Internet toàn mà không còn bất kỳ vấn đề.

 

 

 

 

 

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>