.st0{fill:#FFFFFF;}

Khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị của Windows với Troubleshooter 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Nếu bạn thấy máy tính Windows 10/8/7 đang gặp phải một số sự cố hoặc vấn đề về phần cứng hoặc thiết bị, bạn có thể chạy Trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị “Troubleshooter”. Trình khắc phục sự cố tự động này sẽ cố gắng xác định và sau đó giải quyết các vấn đề mà nó tìm thấy.


Cách chạy Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị Troubleshooter

Windows 7/8/10 đi kèm với trình khắc phục sự cố này được xây dựng. Nếu gần đây bạn đã cài đặt một driver mới hoặc một số phần cứng và tìm thấy một số thứ không hoạt động như bạn muốn, hãy sử dụng trình khắc phục sự cố này.

Để làm được điều đó, mở Control Panel > Hardware and Sound > Configure a device.

 

Trình khắc phục sự cố phần cứng sẽ mở ra. Bạn có thể thiết lập nó để khắc phục các sự cố đã được phát hiện tự động hoặc chọn và lựa chọn để sửa chỉ những gì bạn muốn.

Nhấp vào Next để chạy Trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị “Troubleshooter”. Một khi quá trình quét hoàn tất, nó sẽ trình bày cho bạn một báo cáo.

 

Sử dụng Troubleshooter Khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị của Windows

Chọn những cái bạn muốn sửa và nhấp vào Next.

Trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị “Troubleshooter” sẽ cố gắng khắc phục sự cố cho bạn.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>