.st0{fill:#FFFFFF;}

Khắc phục sự cố hệ thống bảo trì & cập nhật Windows 

 Tháng Chín 20, 2021

By  Lê Đình Chi


Chạy trình khắc phục sự cố Bảo trì hệ thống để tự động khắc phục các sự cố của hệ thống.

1. Nhấp chuột phải vào nút Start Hình ảnhcủa Windows và chọn Control Panel .

Cửa sổ 10 bảng điều khiển

2. Đặt View by to: Small icons.

Cửa sổ bảng điều khiển

3. Mở Troubleshooting.

Cửa sổ cpanel

4. Nhấp vào View all .

Bảo trì hệ thống

5. Nhấp đúp vào System Maintenance.

Khắc phục sự cố hệ thống bảo trì & cập nhật Windows

6. Nhấn Next và sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để chạy trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống.

Bảo trì hệ thống troubleshhoter

 

7. Khi hệ thống bảo trì được hoàn thành, chọn tiện ích Xử lý Windows Update từ danh sách.

Cửa sổ cập nhật trình khắc phục sự cố

8. Nhấn Next và làm theo hướng dẫn trên màn hình để khắc phục sự cố và khắc phục sự cố trong Windows Update.

Ttroubleshoot cửa sổ cập nhật các vấn đề

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>