.st0{fill:#FFFFFF;}

ISUSPM.exe là gì? – Làm thế nào để Hủy bỏ nó? 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi


ISUSPM.exe là gì? - Làm thế nào để Hủy bỏ nó?

ISUSPM.exe là gì?

ISUSPM.exe nó đang sử dụng một số lượng lớn của CPU và có thể là whts slowingmy máy tính lúc khởi động

Đó là ‘ InstallShield Update Service Scheduler’. Chương trình này không bắt buộc phải bắt đầu tự động khi bạn có thể chạy nó bất cứ khi nào bạn cần. Bạn nên vô hiệu hóa chương trình này để nó không mất tài nguyên không cần thiết.

Địa chỉ file là: C: Program Files Common Files InstallShield UpdateService ISUSPM.exe

Cách vô hiệu hóa này quá trình

Sử dụng các công cụ msconfig : Start> Run> Type-in : msconfig > Ok> Chọn tab ‘Startup’> Bỏ chọn mục ‘ISUSPM ‘> Nhấp vào nút ‘Apply / Ok’.

Lê Đình Chi


Your Signature

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>