.st0{fill:#FFFFFF;}

Hướng dẫn chuyển đổi ngày sinh thành tuổi trong Excel 

 Tháng Chín 27, 2021

By  Lê Đình Chi

Làm thế nào để tính toán tuổi của một người khi biết được ngày tháng năm sinh của họ? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi ngày sinh thành tuổi trong Excel.

Sử dụng DATEDIF tính chênh lệch giữa 2 ngày

Hàm DATEDIF có cú pháp như sau:

=DATEDIF(ngày bắt đầu, ngày kết thúc, đơn vị)

Trong đó:

ngày bắt đầu: ngày bắt đầu cần tính toán

ngày kết thúc: ngày kết thúc việc tính toán, cần lớn hơn ngày bắt đầu

đơn vị:loại kết quả trả về của việc tính toán (viết trong dấu ngoặc kép “”)

Các đơn vị có thể sử dụng:

y: trả về số năm chênh lệch

m: trả về số tháng chênh lệch

d: trả về số ngày chênh lệch

md: trả về số ngày chênh lệch không tính năm & tháng

ym: trả về số tháng chênh lệch không tính năm & ngày

yd: trả về số ngày chênh lệch không tính năm

Ta sẽ sử dụng DATEDIF để tính tuổi như sau:

=DATEDIF(B3,NOW(),”y”)

Sau đó sử dụng AutoFill cho những ô còn lại. Ta được kết quả:

Sử dụng phép trừ

Theo cách thông thường, ta có thể tính tuổi bằng cách lấy hiện tại trừ đi ngày sinh, sau đó chia cho 365. Sử dụng hàm QUOTIENT lấy ra phần nguyên của phép chia:

=QUOTIENT(NOW()-B3,365)

Kết hợp ROUNDDOWN và YEARFRAC

Hàm YEARFRAC sẽ hiển thị chính xác số ngày giữa 2 dữ liệu ngày tháng năm, hàm ROUNDDOWN sẽ làm tròn một số tiến về 0.

Công thức ta áp dụng cụ thể trong bài:

=ROUNDDOWN(YEARFRAC(B3,NOW(),1),0)

Sử dụng DATEDIF chuyển đổi ngày sinh thành tuổi chính xác

Ở phần đầu tiên, chúng ta đã sử dụng DATEDIF để tính tuổi. Tiếp tục, với DATEDIF ta có thể hiển thị chính xác số ngày, tháng, năm của một người với công thức sau:

=DATEDIF(B3,TODAY(),”Y”) & ” Năm, ” & DATEDIF(B3,TODAY(),”YM”) & ” Tháng, ” & DATEDIF(B3,TODAY(),”MD”) & ” Ngày”


Xem thêm những bài viết khác cùng chủ đề dưới đây:

Sử dụng DATEDIF cơ bản đến nâng cao

Tính số năm bằng hàm YEARFRAC

Tìm phần nguyên phép chia bằng QUOTIENT và INT

 

Đánh giá bài viết này

zik.vn – Nền tảng học online duy nhất tại Việt Nam tập trung vào phát triển kỹ năng làm việc dành cho người đi làm

Với sứ mệnh: Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người”, đội ngũ phát triển zik.vn đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Zik.vn tự hào khi được đồng hành cùng:

  • 50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…
  • 100.000+ học viên trên khắp Việt Nam

Tìm hiểu ngay các khóa học của Zik.vn TẠI ĐÂYLê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>