.st0{fill:#FFFFFF;}

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm FIND và SEARCH có bài tập kèm theo 

 Tháng Chín 20, 2021

By  Lê Đình Chi

Hàm FIND và hàm SEARCH là hai hàm rất quen thuộc trong việc tìm kiếm theo một đoạn văn bản. Bạn có phân biệt được sự khác nhau giữa 2 hàm này là gì không? Làm thế nào để sử dụng 2 hàm này hiệu quả hơn? Hãy cùng Zik.vn tìm hiểu chi tiết cách sử dụng hàm FIND và SEARCH trong Excel nhé.

Cách sử dụng hàm FIND trong Excel

Hàm FIND dùng để tìm kiếm xem trong 1 ô có chứa đoạn ký tự mà bạn cần tìm hay không. Nếu có thì sẽ trả về ký tự thứ mấy ở trong đoạn ký tự gốc tại ô đó. Hàm FIND có phân biệt ký tự viết hoa, viết thường.

Cú pháp của hàm FIND

Hàm có cú pháp như sau:

=FIND(Find_text, Within_text, [Start_num])

Trong đó:

 • Find_text : chuỗi ký tự dùng để tìm kiếm (tìm cái gì). Bạn có thể là tham chiếu tới 1 ô chứa ký tự hoặc nhập trực tiếp đoạn ký tự đó vào công thức.
 • Within_text : chuỗi văn bản được tìm kiếm (tìm ở đâu). Bạn có thể là tham chiếu tới 1 ô chứa ký tự hoặc nhập trực tiếp đoạn ký tự đó vào công thức.
 • Start_num : bắt đầu tìm từ vị trí ký tự thứ mấy trong Within_text. Tham số này không bắt buộc phải nhập, nếu bỏ qua thì hàm sẽ coi như tìm kiếm từ vị trí ký tự đầu tiên.

Chú ý khi sử dụng hàm FIND

Một số chú ý bạn nên nhớ khi sử dụng hàm FIND để giúp hiểu rõ kết quả của hàm hơn, đó là:

 • Hàm FIND phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ:

=FIND(“Zik.vn”, “học excel cùng Zik.vn”) sẽ không tìm thấy và cho kết quả là #VALUE, bởi hàm FIND coi “Zik.vn” khác với “Zik.vn”

 • Hàm FIND không cho phép sử dụng ký tự đại diện, ký tự thay thế cho ký tự khác (ký tự * ? ~)

Tham khảo: Hướng dẫn cách tìm kiếm theo ký tự đại diện trong Excel

 • Nếu find_text là đoạn văn bản chứa nhiều ký tự thì hàm FIND sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên trong chuỗi ký tự đó

=FIND(“Zik.vn”, “học excel cùng Zik.vn”) sẽ trả về ký tự thứ 16, là vị trí ký tự chữ G trong từ Zik.vn (toàn bộ đoạn text “học excel cùng Zik.vn” có 21 ký tự).

 • Nếu Find_text xuất hiện nhiều lần trong Within_text, hàm sẽ trả về vị trí ký tự gần nhất mà nó tìm được, tính từ vị trí Start_num trở đi

các ví dụ về hàm find trong excel

Hãy chú ý ở đoạn within_text tại dòng 4 và 5 đều là “Chị Hai đến thăm tôi vào thứ Hai”, tức là chữ “Hai” ở đây xuất hiện 2 lần.

 • Ở dòng 4, hàm FIND cho ra kết quả là số 5, tức là vị trí ký tự “Hai” đầu tiên mà nó tìm được, tính từ vị trí ký tự đầu tiên trong within_text.
 • Nhưng ở dòng 5, khi quy định Start_num là 6, tức là tìm từ vị trí ký tự thứ 6 trở đi, thì hàm cho kết quả là 30, tức là vị trí ký tự chữ “Hai” ở cuối của Within_text

 • Nếu find_text là giá trị rỗng (tạo bởi cách viết hai dấu nháy kép liền nhau), hàm FIND sẽ trả về ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm kiếm.

=FIND(“”,”học excel cùng Zik.vn”) sẽ cho kết quả là số 1, tức là vị trí ký tự đầu tiên.

 • Hàm FIND của Excel trả về #VALUE!  nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Find_text không tồn tại trong within_text (không tìm thấy)
  • Start_num chứa nhiều ký tự hơn within_text (vượt quá phạm vi)
  • Start_num là 0 (không) hoặc một số âm (không xác định được điểm bắt đầu tìm kiếm)

Cách sử dụng hàm SEARCH trong Excel

Hàm SEARCH có tác dụng giống như hàm FIND, đó là dùng để tìm kiếm xem trong 1 ô có chứa đoạn ký tự mà bạn cần tìm hay không. Nếu có thì sẽ trả về ký tự thứ mấy ở trong đoạn ký tự gốc tại ô đó.

Tuy nhiên hàm SEARCH không phân biệt ký tự viết hoa, viết thường và cho phép tìm theo nội dung có chứa ký tự đại diện.

Hàm có cú pháp như sau:

=SEARCH(Find_textWithin_text[Start_num])

Trong đó:

 • Find_text : chuỗi ký tự dùng để tìm kiếm (tìm cái gì). Bạn có thể là tham chiếu tới 1 ô chứa ký tự hoặc nhập trực tiếp đoạn ký tự đó vào công thức.
 • Within_text : chuỗi văn bản được tìm kiếm (tìm ở đâu). Bạn có thể là tham chiếu tới 1 ô chứa ký tự hoặc nhập trực tiếp đoạn ký tự đó vào công thức.
 • Start_num : bắt đầu tìm từ vị trí ký tự thứ mấy trong Within_text. Tham số này không bắt buộc phải nhập, nếu bỏ qua thì hàm sẽ coi như tìm kiếm từ vị trí ký tự đầu tiên.

Có thể thấy tác dụng và cách viết 2 hàm này giống hệt nhau, kể cả trong một số chú ý khi sử dụng hàm. Tuy nhiên sẽ có một số điểm khác biệt mà bạn cần ghi nhớ như sau:

Tìm kiếm có phân biệt chữ in hoa hay không

Đây là sự khác biệt cơ bản nhất giữa 2 hàm này, trong đó hàm FIND có phân biệt chữ in hoa, chữ thường, còn hàm SEARCH thì không phân biệt.

Ví dụ:

Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy sự khác biệt ở ví dụ đầu tiên: Tìm chữ “Zik.vn” trong đoạn “học excel cùng Zik.vn”

 • Hàm FIND không tìm thấy, cho kết quả #VALUE!
 • Hàm SEARCH tìm thấy ở vị trí thứ 16, giống như việc tìm theo chữ “Zik.vn”, tức là viết thường hay viết hoa đều tìm được và kết quả giống nhau.

Tìm kiếm theo ký tự đại diện

Trong phần chú ý khi dùng hàm FIND, bạn hãy ghi nhớ đoạn: Hàm FIND không cho phép sử dụng ký tự đại diện, ký tự thay thế cho ký tự khác.

Các ký tự đại diện này bao gồm:

 • Dấu chấm hỏi (?) thay cho một ký tự bất kỳ (1 dấu ? chỉ giới hạn ở 1 ký tự)
 • Dấu hoa thị, hay dấu sao (*) là đại diện cho bất kỳ ký tự nào (1 dấu * sẽ không giới hạn số lượng ký tự)

Hãy xem ví dụ sau đây:

Khi tìm theo ký tự đại diện, chúng ta thấy hàm FIND đều cho kết quả là #VALUE!, tức là không tìm thấy nội dung phù hợp. Còn hàm SEARCH thì cho kết quả là số, thể hiện nó đã tìm được.

Trong trường hợp ở dòng 5, giá trị cần tìm là “K?01”, tức là chỉ xét 1 ký tự bất kỳ ở sau chữ K, nhưng within_text lại là KD001, tức là từ ký tự K đến ký tự 01 có thêm 2 ký tự ở giữa, do đó hàm SEARCH không tìm ra kết quả.

Cách để sử dụng hàm FIND tìm kiếm không phân biệt chữ in hoa, chữ thường

Bạn không nghe nhầm đâu, điều này hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa lại rất đơn giản. Làm thế nào để không phân biệt chữ hoa với chữ thường? Điều này xảy ra khi toàn bộ nội dung trong Find_text và Within_text đều ở dạng viết in hoa, hoặc đều ở dạng viết thường trên toàn bộ các ký tự. Để làm điều này chúng ta cần có sự giúp sức của 2 hàm:

 • Hàm UPPER giúp viết hoa toàn bộ các ký tự.
 • Hàm LOWER giúp viết thường toàn bộ các ký tự.

Ví dụ như sau:

Trong ví dụ trên, nếu viết hàm FIND theo cách thông thường (ô D2 và D3) đều cho kết quả là #VALUE!.

Nhưng tại ô G2 và G3, sử dụng phương pháp chuyển đổi toàn bộ về viết hoa với hàm UPPER (ô G2) thì kết quả là tìm được. Tương tự như vậy chúng ta dùng phương pháp viết thường tại ô G3 với hàm LOWER cũng cho kết quả là tìm được.

Chú ý: Bạn phải dùng đồng thời hàm UPPER hoặc LOWER trên cả 2 tham số Find_text và Within_text.

Bài tập ứng dụng hàm FIND, SEARCH trong thực tế

Nhằm giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn cách ứng dụng hàm FIND, hàm SEARCH trong thực tế, chúng ta cùng tìm hiểu các bài tập sau đây

Bài tập 1: Tách tên Quận, Thành phố từ cột Địa chỉ

bài tập tách riêng tên quận, thành phố từ cột địa chỉ

Trong bài tập này ta có:

 • Cột địa chỉ cho sẵn, bao gồm nhiều thông tin về số nhà, phường xã, quận, thành phố. Chú ý là dù nội dung khác nhau nhưng tất cả đều theo 1 nguyên tắc nhất định:

Số nhà + phường xã + dấu phẩy thứ 1 + tên quận + dấu phẩy thứ hai + tên tỉnh thành phố.

 • Do đó bạn có thể dựa vào vị trí các dấu phẩy này để tìm kiếm và tách ra tên Quận, tên Thành phố vào từng cột riêng biệt (kết hợp thêm các hàm MID, hàm RIGHT để làm điều này)

Bài tập 2: Tách Năm sinh và Bộ phận ra khỏi thông tin nhân viên

bài tập tách năm sinh và bộ phận ra khỏi thông tin nhân viên

Trong bài tập này, bạn hãy chú ý:

 • Năm sinh là phần ký tự gồm 4 chữ số đặt trong dấu ( ). Dựa vào dấu này để tìm vị trí bắt đầu xuất hiện thông tin năm sinh, sau đó tách ra 4 ký tự (sử dụng hàm MID)
 • Bộ phận là phần phía sau dấu gạch ngang. Bạn có thể dùng hàm FIND hoặc SEARCH để tìm vị trí dấu gạch ngang trong cột thông tin nhân viên không?

Các bạn có thể tải file bài tập thực hành ở cuối bài viết này và thử làm xem nhé. Nếu không làm được, bạn có thể tham khảo bài viết:

Hướng dẫn giải bài tập ứng dụng hàm FIND hàm SEARCH chi tiết nhất

hoặc để nâng cao kiến thức Excel, bạn hãy tham gia khóa học Excel từ cơ bản tới nâng cao của zik.vn. Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức một cách đầy đủ và có hệ thống về các hàm, các công cụ trong excel, ứng dụng excel trong công việc… Hiện nay hệ thống đang có nhiều ưu đãi khi bạn đăng ký tham gia khóa học này.

Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi!


Đánh giá bài viết này

Tài liệu kèm theo bài viết

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>