The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhPythonHàm Python –...

Hàm Python – Cách xác định và gọi hàm


Trong lập trình, hàm là một khối mã có thể tái sử dụng để thực thi một chức năng nhất định khi nó được gọi.

Các hàm là một phần không thể thiếu của mọi ngôn ngữ lập trình vì chúng giúp làm cho mã của bạn trở nên mô đun hơn và có thể tái sử dụng.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách xác định một hàm trong Python và gọi nó, để bạn có thể chia mã ứng dụng Python của mình thành các phần nhỏ hơn.

Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách các đối số và từ khóa return hoạt động trong các hàm Python.

Cú pháp cơ bản để xác định hàm trong Python

Trong Python, bạn định nghĩa một hàm với def từ khóa, sau đó viết định danh hàm (tên), theo sau là dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

Điều tiếp theo bạn phải làm là đảm bảo rằng bạn thụt lề bằng một tab hoặc 4 dấu cách, sau đó chỉ định những gì bạn muốn chức năng thực hiện cho mình.

def functionName():
  # What to make the function do

Các ví dụ cơ bản về hàm trong Python

Theo cú pháp cơ bản ở trên, một ví dụ về hàm Python cơ bản in “Xin chào thế giới” đến thiết bị đầu cuối trông như thế này:

def myfunction():
  print("Hello World")

Để gọi chức năng nàyviết tên của hàm theo sau dấu ngoặc đơn:

myfunction()

Tiếp theo, chạy mã của bạn trong thiết bị đầu cuối bằng cách nhập python filename.py để hiển thị những gì bạn muốn chức năng thực hiện:

Đọc thêm  đối tượng builtin_function_or_method không thể đăng ký được Lỗi Python [SOLVED]

sss-1

Một ví dụ cơ bản khác của phép trừ 2 số như sau:

def subtractNum():
  print(34 - 4)

subtractNum()
# Output: 30

Đối số trong Hàm Python

Trong khi định nghĩa một hàm trong Python, bạn có thể chuyển (các) đối số vào hàm bằng cách đặt chúng bên trong dấu ngoặc đơn.

Cú pháp cơ bản để làm điều này trông như hình dưới đây:

def functionName(arg1, arg2):
  # What to do with function
  

Khi hàm được gọi, bạn cần chỉ định giá trị cho các đối số:

functionName(valueForArg1, valueForArg2)

Đây là một ví dụ về đối số trong hàm Python:

def addNum(num1, num2):
  print(num1 + num2)
addNum(2, 4)

# Output: 6

Trong ví dụ trên:

 • Tôi đã chuyển 2 đối số vào hàm có tên addNum
 • Tôi đã bảo nó in tổng của 2 đối số ra thiết bị đầu cuối
 • Sau đó tôi gọi nó với các giá trị cho 2 đối số được chỉ định

NB: Bạn có thể chỉ định bao nhiêu đối số tùy thích.

Cách sử dụng từ khóa trả về trong Python

Trong Python, bạn có thể sử dụng return từ khóa để thoát khỏi một chức năng để nó quay trở lại nơi nó được gọi. Đó là, gửi một cái gì đó ra khỏi chức năng.

Câu lệnh return có thể chứa một biểu thức để thực thi khi hàm được gọi.

Ví dụ dưới đây minh họa cách hoạt động của từ khóa return trong Python:

def multiplyNum(num1):
  return num1 * 8

result = multiplyNum(8)
print(result)

# Output: 64

Đoạn mã trên đang làm gì?

 • Tôi đã định nghĩa một hàm có tên multiplyNum và thông qua nó num1 như một đối số
 • Bên trong hàm, tôi đã sử dụng từ khóa return để xác định rằng tôi muốn num1 được nhân với 8
 • Sau đó, tôi gọi hàm, thông qua 8 vào nó như là giá trị cho num1 đối số và gán lệnh gọi hàm cho một biến tôi đặt tên result
 • Với biến kết quả, tôi đã có thể in những gì tôi định làm với hàm ra terminal
Đọc thêm  Đăng nhập bằng Python – Cách sử dụng nhật ký để gỡ lỗi các dự án Django của bạn

Phần kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách định nghĩa và gọi hàm trong Python. Bạn cũng đã học cách truyền đối số vào một hàm và sử dụng từ khóa trả về, vì vậy bạn có thể sáng tạo hơn với các hàm bạn viết.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status