The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhPythonđối tượng int...

đối tượng int không thể gọi được – Cách khắc phục trong Python


Trong Python, “Typeerror” xảy ra khi bạn sử dụng các loại dữ liệu khác nhau trong một thao tác.

Ví dụ: nếu bạn cố gắng chia một số nguyên (số) cho một chuỗi, nó sẽ dẫn đến một typeerror bởi vì một kiểu dữ liệu số nguyên không giống như một chuỗi.

Một trong những lỗi loại đó là lỗi “int object is not callable”.

Lỗi “int object is not callable” xảy ra khi bạn khai báo một biến và đặt tên cho nó bằng tên hàm có sẵn, chẳng hạn như int(), sum(), max()và những người khác.

Lỗi này cũng xảy ra khi bạn không chỉ định một toán tử số học trong khi thực hiện một phép toán.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách lỗi xảy ra và những gì bạn có thể làm để khắc phục nó.

Làm thế nào để khắc phục Typeerror: int object is not callable trong Tên chức năng tích hợp

Nếu bạn sử dụng tên hàm dựng sẵn làm biến và gọi nó như một hàm, bạn sẽ gặp lỗi “int object is not callable”.

Chẳng hạn, mã bên dưới cố gắng tính tổng số tuổi của một số trẻ em có sẵn sum() chức năng của Python. Mã dẫn đến lỗi vì giống nhau sum đã được sử dụng làm tên biến:

kid_ages = [2, 7, 5, 6, 3]

sum = 0
sum = sum(kid_ages)
print(sum)

Một ví dụ khác dưới đây cho thấy tôi đã cố gắng để có được người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ đó bằng max() chức năng, nhưng tôi đã khai báo một max biến đã có:

kid_ages = [2, 7, 5, 6, 3]

max = 0
max = max(kid_ages)
print(max)

Cả hai ví dụ về mã đều dẫn đến lỗi này trong thiết bị đầu cuối:
lỗi

Đọc thêm  Nguyên tắc cơ bản về Python cho Khoa học dữ liệu

Để khắc phục sự cố này, bạn cần thay đổi tên của biến mà bạn đã đặt tên là hàm tích hợp để mã có thể chạy thành công:

kid_ages = [2, 7, 5, 6, 3]

sum_of_ages = 0
sum = sum(kid_ages)
print(sum)

# Output: 23
kid_ages = [2, 7, 5, 6, 3]

max_of_ages = 0
max = max(kid_ages)
print(max)

# Output: 7

Nếu bạn loại bỏ các biến tùy chỉnh, mã của bạn sẽ vẫn chạy như mong đợi:

kid_ages = [2, 7, 5, 6, 3]

sum = sum(kid_ages)
print(sum)

# Output: 23
kid_ages = [2, 7, 5, 6, 3]

max = max(kid_ages)
print(max)

# Output: 7

Làm thế nào để khắc phục Typeerror: int object is not callable trong tính toán toán học

Trong Toán học, nếu bạn làm phép tính như 4(2+3), bạn sẽ nhận được câu trả lời đúng là 20. Nhưng trong Python, điều này sẽ dẫn đến Typeerror: int object is not callable lỗi.
ss2-2

Để khắc phục lỗi này, bạn cần cho Python biết bạn muốn nhân số bên ngoài dấu ngoặc đơn với tổng của các số bên trong dấu ngoặc đơn.

Để làm điều này, bạn làm điều này bằng cách chỉ định một dấu nhân

print(4*(2+3))

#Output: 20

trước dấu ngoặc đơn mở:

Python cho phép bạn chỉ định bất kỳ dấu số học nào trước dấu ngoặc đơn mở.

print(4+(2+3))

# Output: 9
print(4-(2+3))

# Output: -1
print(4/(2+3))

# Output: 0.8

Vì vậy, bạn cũng có thể thực hiện các phép tính khác ở đó:

Suy nghĩ cuối cùng Typeerror: int object is not callable Các

là lỗi dành cho người mới bắt đầu trong Python mà bạn có thể tránh được một cách đơn giản.

Đọc thêm  Python Read File – Cách mở, đọc và ghi vào tệp bằng Python

Như đã trình bày trong bài viết này, bạn có thể tránh lỗi bằng cách không sử dụng tên hàm tích hợp làm định danh biến và chỉ định các dấu số học khi cần thiết.

Cảm ơn bạn đã đọc.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status