HomeĐồ HọaAdobe Ilustrator

Category: Adobe Ilustrator

Tạo đối tượng bằng các...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov...

Căn chỉnh và kết hợp...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov...

Tạo đối tượng bằng các hình dạng hình học cơ bản trong Adobe Illustrator

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 16 Tháng một 2013 • 5 phút ĐỌC Đề tài: Adobe IllustratorSự khó khăn: người bắt đầuThời gian hoàn thành ước tính: 10 phút Hình dạng của hầu hết các đối tượng đại diện cho sự kết hợp của các hình dạng hình học đơn giản. Do đó, điều rất quan trọng là học cách làm việc hiệu quả với các công cụ tạo ra các đối tượng như vậy. Đây là những gì chúng ta sẽ nói về ngày...

Tạo đối tượng...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 16 Tháng một 2013 • 5 phút ĐỌC Đề tài: Adobe IllustratorSự khó khăn: người bắt...

Căn chỉnh và...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 06 Tháng hai, 2013 • 6 phút ĐỌC Đề tài: Adobe IllustratorSự khó khăn: người bắt...

Cách chuyển đổi...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 22 Tháng hai, 2013 • 5 phút ĐỌC Đề tài: Adobe IllustratorSự khó khăn: người bắt...

Tạo mô hình...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 17 Tháng Ba, 2013 • 8 phút ĐỌC Đề tài: Adobe IllustratorSự khó khăn: người bắt...

Cách lấy đúng...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 08 Tháng Tư, 2013 • 5 phút ĐỌC Đề tài: Adobe IllustratorSự khó khăn: người bắt...

Cách kiểm soát...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 22 Tháng Tư, 2013 • 7 phút ĐỌC Đề tài: Adobe IllustratorSự khó khăn: người bắt...

Cách kết hợp...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 16 Tháng năm 2013 • 5 phút ĐỌC Đề tài: Adobe IllustratorSự khó khăn: người bắt...

Cách tạo hiệu...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 04 Tháng sáu 2013 • 5 phút ĐỌC Đề tài: Adobe IllustratorSự khó khăn: người bắt...

Cách kiểm soát...

Adobe Illustrator • Hướng dẫnIaroslav Lazunov • 21 Tháng chín 2013 • 6 phút ĐỌC Tôi đã gặp rất nhiều nhà thiết kế...
spot_img

Create a website from scratch

With Newspaper Theme you can drag and drop elements onto a page and customize them to perfection. Try it out today and create the perfect site to express yourself!

Buy Now ⟶
DMCA.com Protection Status