.st0{fill:#FFFFFF;}

Chụp màn hình máy tính Laptop Windows nhanh, đơn giản 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi

Nếu bạn muốn hiển thị những gì khác trên màn hình máy tính xách tay của mình, chụp màn hình là một cách dễ dàng và thuận tiện để chia sẻ. Để chụp màn hình trên máy tính xách tay Windows, chỉ cần thực hiện theo các bước sau.


Nếu bạn muốn chụp màn hình và lưu nó

Nếu bạn muốn chụp một bức ảnh của tất cả mọi thứ được hiển thị trên màn hình của bạn và bạn muốn lưu nó để gửi nó hoặc tải nó lên, chỉ cần:

1. Bấm phím Windows và PrtScn (Print Screen).

Chụp màn hình Laptop

2. Một hộp lưu sẽ xuất hiện. Đơn giản chỉ cần gõ vào một tên tập tin cho hình ảnh mà bạn muốn lưu nó vào. Sau đó bấm ‘Save‘.

Lưu  anh chup màn hình máy tính laptop

Nếu bạn muốn chụp màn hình mà không lưu nó

Nếu bạn muốn nhanh chóng chụp hình mọi thứ trên màn hình nhưng bạn chỉ muốn dán nó (có thể vào Word Doc), sau đó chỉ cần:

1. Chỉ nhấn nút PrtScn. Nó đã được sao chép và bạn có thể sử dụng tùy chọn dán để đặt nó bất cứ nơi nào bạn muốn.

Chụp một cửa sổ trên màn hình máy tính Laptop

Nếu bạn không muốn có một bức ảnh của tất cả mọi thứ trên màn hình, nhưng chỉ muốn nhắm mục tiêu một cửa sổ, sau đó chỉ cần:

1. Nhấp con trỏ chuột vào cửa sổ mà bạn muốn chụp ảnh trên màn hình.

2. Nhấn Alt + PrnScn. Một hình ảnh chỉ có cửa sổ đó bây giờ được sao chép vào khay nhớ tạm của bạn, và bạn có thể đặt nó bất cứ nơi nào bạn muốn ..

Chụp một của sổ trên màn hình máy tính Laptop

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>