The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhPythonChuỗi nối Python...

Chuỗi nối Python – Cách kết hợp và nối chuỗi trong Python


Khi học một ngôn ngữ lập trình, bạn có thể bắt gặp một kiểu dữ liệu được gọi là chuỗi. Một chuỗi thường chứa một loạt các ký tự được lồng trong dấu ngoặc kép có thể được biểu diễn dưới dạng văn bản.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về nối chuỗi trong Python. Đây là quá trình nối/thêm một chuỗi vào một chuỗi khác. Ví dụ: từ nối của “freeCode” và “Camp” là “freeCodeCamp”.

Nối chuỗi rất quan trọng khi làm việc với hai hoặc nhiều biến (chuỗi) riêng biệt được kết hợp để tạo thành một chuỗi lớn hơn nhiều.

Điều này cũng cho phép bạn có các đơn vị chuỗi riêng biệt ngay cả sau khi kết hợp chúng, chỉ trong trường hợp bạn cần sử dụng một biến chuỗi ở một nơi khác trong mã của mình chứ không phải toàn bộ chuỗi.

Cách nối các chuỗi trong Python

Để nối chuỗi trong Python, chúng tôi sử dụng + toán tử để nối các chuỗi với nhau. Đây là một ví dụ:

x = "Happy"
y = "Coding"
z = x + y
print(z) 
#HappyCoding

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã tạo hai biến (xy) cả hai đều chứa chuỗi – “Happy” và “Coding” – và một biến thứ ba (z) kết hợp hai biến chúng tôi đã tạo ban đầu.

Đọc thêm  Cách cạo trang web bằng Python

Chúng tôi có thể kết hợp hai biến bằng cách sử dụng + nhà điều hành. Đầu ra của chúng tôi sau này là HappyCoding. Nếu bạn đảo ngược thứ tự trong quá trình ghép nối bằng cách thực hiện việc này: z = y + x sau đó chúng tôi sẽ nhận được CodingHappy được in ra bàn điều khiển.

Cách thêm khoảng trắng giữa các chuỗi được nối

Bạn có thể nhận thấy rằng không có khoảng cách giữa các biến khi được in ra. Đây là cách chúng ta có thể thêm khoảng trắng giữa các chuỗi được nối:

x = "Happy"
y = "Coding"
z = x + " " + y
print(z) 
# Happy Coding

Bạn sẽ nhận thấy rằng có một khoảng cách giữa các dấu ngoặc kép. Nếu bạn bỏ khoảng trắng thì các chuỗi vẫn được nối chặt chẽ với nhau.

Bạn cũng có thể thêm dấu cách vào cuối chuỗi khi chuỗi được tạo và dấu cách sẽ được áp dụng khi in. Đây là cách bạn muốn làm điều đó:

x = "Happy "
y = "Coding"
z = x + y
print(z) 
#Happy Coding

Cách tạo nhiều bản sao của một chuỗi bằng cách sử dụng * Nhà điều hành

Khi chúng ta sử dụng * toán tử trên một chuỗi, tùy thuộc vào giá trị được truyền, chúng tôi tạo và nối (chắp thêm) các bản sao của chuỗi. Đây là một ví dụ:

x = "Happy"
y = x * 3
print(y) 
# HappyHappyHappy

Sử dụng * toán tử, chúng tôi đã nhân đôi giá trị của chuỗi “Happy” ba lần với ba giá trị được in gần nhau.

Nếu chúng ta thêm một khoảng trắng vào cuối chuỗi, thì các chuỗi sẽ được tách ra. Đó là:

x = "Happy "
y = x * 3
print(y) 
# Happy Happy Happy

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách kết hợp các chuỗi trong Python thông qua phép nối.

Đọc thêm  Quét web tốt hơn bằng Python với Selenium, Beautiful Soup và pandas

Cảm ơn bạn đã đọc và mã hóa hạnh phúc!Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status