HomeLập trìnhJavaScriptChữ hoa JavaScript...

Chữ hoa JavaScript – Cách viết hoa một chuỗi trong JS bằng .toUpperCase


Khi làm việc với các chuỗi trong JavaScript, bạn có thể thực hiện các thao tác khác nhau trên chúng.

Các thao tác bạn có thể thực hiện trên chuỗi bao gồm viết hoa, chuyển thành chữ thường, thêm ký hiệu trong từ và nhiều thao tác khác.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển một chuỗi thành chữ in hoa bằng lệnh .toUpperCase() phương pháp chuỗi.

Cú pháp cơ bản của .toUpperCase() Phương pháp

Để sử dụng .toUpperCase() phương pháp, gán chuỗi bạn muốn thay đổi thành chữ hoa cho một biến và sau đó thêm nó vào trước .toUpperCase().

Cách viết hoa một chuỗi bằng .toUpperCase

Như đã nêu, bạn có thể gán một chuỗi cho một biến và sau đó sử dụng .toUpperCase() phương pháp vốn hóa nó

const name = "freeCodeCamp";
const uppercase = name.toUpperCase();
console.log(uppercase);

// Output: FREECODECAMP

Bạn cũng có thể viết một hàm và trả về .toUpperCase() trong đó, vì vậy tham số đã nêu sẽ được viết hoa khi hàm được gọi.

function changeToUpperCase(founder) {
  return founder.toUpperCase();
}

// calling the function 
const result = changeToUpperCase("Quincy Larson");

// printing the result to the console
console.log(result);

// Output: QUINCY LARSON

Trong kịch bản trên:

  • Tôi đã định nghĩa một hàm có tên changeToUpperCase với một trình giữ chỗ của founder
  • với câu lệnh return bên trong hàm, tôi đã nói với hàm rằng điều tôi muốn nó làm là đổi thành chữ hoa bất kỳ tham số nào tôi chỉ định khi gọi nó
  • Sau đó tôi đã chỉ định chức năng gọi – changeToUpperCase đến một biến có tên result
  • với sự trợ giúp của biến, tôi có thể in kết quả của hàm ra bàn điều khiển
Đọc thêm  function.prototype.bind và function.prototype.length trong JavaScript Giải thích

Phần kết luận

Bạn có thể dùng .toUpperCase() phương pháp, được gọi đầy đủ là String.prototype.toUpperCase()khi bạn cần viết hoa các chuỗi trong dự án JavaScript của mình.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn.



Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status