The secret to wholesale...

In the article about buying Thai goods, I introduced wholesale markets and cheap...

Restaurant business and the...

Customers are a special figure in restaurants. This may seem obvious, but...

Guide the clues to...

Japanese goods Known for putting quality first. However, in the past, due...

Online cosmetics business and...

Starting a business, especially online cosmetics business is the silver trend and...
HomeLập trìnhJavaScriptCách xóa một...

Cách xóa một mảng JavaScript – JS Empty Array


Có nhiều cách để làm trống một mảng hiện có trong JavaScript. Làm trống một mảng có nghĩa là xóa tất cả các giá trị khỏi mảng đó.

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày và giải thích hai cách để xóa một mảng.

1. Cách xóa một mảng bằng cách sửa đổi thuộc tính độ dài

Thuộc tính độ dài của một mảng là đọc đượcghi được.

Khi bạn đọc thuộc tính (array.length), nó trả về độ dài của mảng, là số lượng giá trị trong đó. Khi bạn viết thuộc tính (nghĩa là sửa đổi mảng, như array.length = 10), nó thay đổi độ dài của mảng và số lượng giá trị trong đó.

Nếu độ dài sửa đổi nhỏ hơn độ dài ban đầu, các giá trị thừa sẽ bị loại bỏ. Đây là những gì tôi muốn nói:

const array = [1, 2, 3]
array.length = 2

console.log(array)
// [1, 2]

Vì độ dài mới nhỏ hơn độ dài ban đầu nên giá trị thừa (3trong trường hợp này) bị xóa.

Tuy nhiên, nếu độ dài mới lớn hơn độ dài ban đầu, mảng sẽ được lấp đầy bởi undefined các giá trị để bù cho độ dài mới:

const array = [1, 2, 3]
array.length = 4

console.log(array)
// [1, 2, 3, undefined]

Bây giờ bạn đã hiểu cách bạn có thể sử dụng length để sửa đổi một mảng, đây là cách làm trống một mảng:

const array = [1, 2, 3]
array.length = 0

console.log(array)
// []

Với độ dài bằng 0, mọi giá trị trong mảng sẽ bị xóa và mảng trở nên trống.

Đọc thêm  Business Lessons for Beginners

2. Cách làm trống mảng bằng cách gán lại giá trị

Bạn có thể gán lại một giá trị mới (một mảng trống) cho một biến ban đầu được gán một mảng không trống.

Nếu bạn khai báo một biến với constbạn không thể chỉ định lại nó:

const array = [1, 2, 3]
array = []

console.log(array)

Đoạn mã trên sẽ ném một TypeError: Gán cho biến không đổi lỗi. Nhưng nếu bạn khai báo biến này với letthì bạn có thể gán lại nó với một giá trị mảng trống:

let array = [1, 2, 3]
array = []

console.log(array)
// []

Bây giờ, bạn có mảng trống.

Cảm ơn bạn đã đọc và chúc bạn mã hóa vui vẻ!Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status