.st0{fill:#FFFFFF;}

Cách xóa lịch sử truy cập Internet trên trình duyệt của bạn 

 Tháng Chín 19, 2021

By  Lê Đình Chi

Nếu bạn không muốn lo lắng về các trình duyệt internet và các tùy chọn riêng tư, có những chương trình có sẵn mà sẽ xóa lịch sử internet của bạn cho bạn trong một quét sạch, cùng với các dữ liệu tạm thời và các tập tin không cần thiết.

CCleaner là một trong những chương trình này, cho dù bạn sử dụng Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera hay Safari, CCleaner có thể dễ dàng xóa các tập tin tạm thời của bạn, lịch sử, cookies và lịch sử hình thức. Hơn nữa, chương trình sẽ có sản phẩm nào thùng rác của bạn, xóa các tập tin tạm thời không còn liên quan đến máy tính của bạn và quét registry của bạn sự khác biệt. Nếu bạn bắt đầu chương trình CCleaner, bạn sẽ có tùy chọn để “Phân tích” tập tin theo “bụi” tab. Việc làm này sẽ cho bạn thấy bao nhiêu các tập tin rác và các tập tin Internet tồn tại trên máy tính của bạn trước khi việc loại bỏ chúng.Bạn có thể dễ dàng bỏ qua quá trình này và nhấn “Run Cleaner” để thay thế. Tùy thuộc vào cách sử dụng nhiều trình duyệt của bạn của bạn, cho dù trình duyệt của bạn được thiết lập để lưu thông tin tìm kiếm cá nhân của bạn và các hoạt động máy tính khác, CCleaner có thể kết thúc thanh toán bù trừ chỉ là một không gian nhỏ từ máy tính của bạn, hoặc một đoạn khá. Nếu bạn hoàn tất quá trình này thường xuyên, bạn có thể giữ cho máy tính của bạn sạch bóng.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>