.st0{fill:#FFFFFF;}

Cách thay đổi tốc độ chuột máy tính trong Windows 10 

 Tháng Chín 21, 2021

By  Lê Đình Chi

  • 1. Mở Charm Settings bằng phím tắt Windows + I
  • 2. Nhấn vào Personalization .

 thay đổi tốc độ chuột trong Windows 10

  • 3. Nhấp vào Change mouse pointers.

 thay đổi tốc độ chuột máy tính

  • 4. Nhấp chuột vào Pointer Options . Chọn một tốc độ con trỏ, nhấn Apply và xác nhận với OK .

Tăng tốc chuột Windows 10

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>