.st0{fill:#FFFFFF;}

Cách tắt ‘Chia sẻ dữ liệu và máy in’ trong Windows 

 Tháng Chín 24, 2021

By  Lê Đình Chi

Làm theo các bước sau để tắt chia sẻ file và máy in trong Windows 7:

1 – Nhấp vào Start Orb .

2 – Nhấp vào Control Panel .

3 – Nhấp View network status and tasks .

4 – Nhấp Change advanced sharing settings .

5 – Chọn mục sau bằng cách nhấp vào nút radio:

  • Turn off file and printer sharing (Tắt chia sẻ tệp và máy in )
  • Turn off public folder sharing (Tắt chia sẻ thư mục công cộng )
  • Turn off password protected sharing (Tắt chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu)

6 – Trong phần Media streaming, nhấp vào Choose media streaming options .

7 – Nhấp vào Block all , sau đó nhấp vào Ok .

8 – Nhấp vào Save changes .

Làm theo các bước sau để tắt Chia sẻ file và máy in trong Windows 8 / 8.1 :

1 – Nhấn tổ hợp phím Windows + C để mở thanh Charms. (Phím Windows thường nằm ở góc dưới bên trái của bàn phím giữa các phím CTRL và Alt.)

2 – Nhấp vào Settings .

3 – Nhấp vào Control Panel .

4 -Click View network status and tasks .

5 – Nhấp vào Change advanced sharing settings .

6 – Chọn mục sau bằng cách nhấp vào nút radio:

  • Turn off file and printer sharing (Tắt chia sẻ tệp và máy in )
  • Turn off public folder sharing (Tắt chia sẻ thư mục công cộng )
  • Turn off password protected sharing (Tắt chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu)

6 – Trong phần Media streaming, nhấp vào Choose media streaming options.

8 – Nhấp vào Block all , sau đó nhấp vào Ok .

9 – Nhấp vào Save changes .

Làm theo các bước sau để tắt Chia sẻ Dữ liệu và máy in trong Windows 10:

1 – Nhấn tổ hợp phím Windows + S để mở hộp Tìm kiếm.

2 – Nhập control từ vào hộp Tìm kiếm, sau đó chọn  Control Panel  từ danh sách kết quả tìm kiếm.

3- Nhấp vào Network and Internet .

4 – Nhấp vào Network and Sharing Center .

5 – Nhấp vào Change advanced sharing settings .

6 – Nhấp vào từ Private để mở rộng phần đó, sau đó chọn nút radio bên cạnh Turn off file and printer sharing.

7 – Nhấp vào Guest or Public (current profile) để mở rộng phần đó, sau đó chọn nút radio bên cạnh  Turn off file and printer sharing .

8 – Nhấp vào All Networks để mở rộng phần đó, sau đó chọn nút radio bên cạnh  Turn off Public folder sharing .

9 – Nhấp vào Save changes .

Chia sẻ thư mục và máy in bây giờ sẽ bị tắt trên máy tính của bạn.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>