HomeTin học Văn phòngExcelCách sử dụng...

Cách sử dụng hàm MAXIFS và MINIFS trong Excel


Microsoft Office tiếp tục mê hoặc người dùng bằng các công thức lạ mắt nhưng có giá trị. Có thể có nhiều chức năng hữu ích trong Microsoft Excel không được sử dụng hàng ngày, mặc dù tiện ích của chúng.


Hàm MAXIFS và MINIFS trong Excel có thể là một trong những hàm ít được sử dụng nhất nhưng không thể bỏ qua công dụng của chúng. Nếu bạn muốn hiểu phương pháp, cách sử dụng và tính thực tế của hai hàm cơ bản này trong Excel, hãy theo dõi một số ví dụ liên quan giải thích tiện ích của hai hàm này.


Điều kiện tiên quyết của Hàm MAXIFS và MINIFS trong Excel

MAXIFS và MINIFS là hai trong số các hàm hữu ích nhất trong Excel, sau các hàm tương ứng COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF và SUMIFS của chúng.

Mặc dù các hàm MAXIFS và MINIFS tính toán các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một dải giá trị, nhưng bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng COUNTIF, SUMIF và các hàm liên quan của chúng để thực hiện các tác vụ số học có ý nghĩa.

Đọc thêm  Cách chuyển đổi tệp Excel sang PDF

Các chức năng này chỉ khả dụng trong Office 365 và Office 2019; nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ hơn, bạn sẽ cần cập nhật lên một trong những phiên bản mới hơn này trước khi có thể hy vọng sử dụng chúng.

Tập dữ liệu thực hành

Bạn có thể sử dụng tập dữ liệu mẫu để hiểu các khái niệm về hàm MAXIFS và MINIFS.

Ngày đặt hàng

Thành phố

Loại

Danh mục phụ

Việc bán hàng

Lợi nhuận

08-11-2016

Kentucky

Đồ nội thất

tủ sách

261.96

41.9136

08-11-2016

california

Đồ nội thất

Nhiều cái ghế

731.94

219.582

12-06-2016

Florida

Văn phòng phẩm

nhãn

14,62

6.8714

11-10-2015

Florida

Đồ nội thất

Những cái bàn

957.5775

-383.031

11-10-2015

california

Văn phòng phẩm

Kho

22.368

2.5164

09-06-2014

california

Đồ nội thất

nội thất

48,86

14.1694

09-06-2014

california

Văn phòng phẩm

Mỹ thuật

7,28

1.9656

09-06-2014

california

Công nghệ

Những cái điện thoại

907.152

90.7152

09-06-2014

california

Văn phòng phẩm

chất kết dính

18.504

5,7825

09-06-2014

california

Văn phòng phẩm

thiết bị gia dụng

114,9

34,47

09-06-2014

california

Đồ nội thất

Những cái bàn

1706.184

85.3092

09-06-2014

bắc Carolina

Công nghệ

Những cái điện thoại

911.424

68.3568

15-04-2017

Hoa Thịnh Đốn

Văn phòng phẩm

Giấy

15.552

5.4432

Cấu trúc cú pháp

Các hàm MAXIFS và MINIFS trong Excel lần lượt tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một dải ô. Cú pháp của các hàm này như sau:

 MAXIFS (max_range, criteria_range1, criteria1, ...) 
 MINIFS (min_range, criteria_range1, criteria1, ...) 

Cả hai hàm lần lượt nhận các đối số sau:

  • max_range/min_range: Vì đây là đối số đầu tiên nên bạn phải xác định phạm vi bạn muốn đánh giá. Hãy tưởng tượng giá trị này là kết quả cuối cùng mà bạn tìm kiếm từ danh sách các tùy chọn.
  • Tiêu chí_phạm vi1: Xác định phạm vi làm tham chiếu trong công thức.
  • tiêu chí1: Chỉ định các tiêu chí để tìm kiếm trong tiêu chí_phạm vi1 cột.

Bạn có thể tùy ý thêm nhiều đối số phạm vi và tiêu chí hơn vào hàm như sau:

  • Tiêu chí_phạm vi2: Xác định phạm vi giá trị thứ hai để sử dụng làm tham chiếu trong công thức.
  • tiêu chí2: Chỉ định các tiêu chí phụ thuộc để tìm kiếm trong tiêu chí_phạm vi2 cột.

Vì bạn đang xử lý nhiều lớp công thức và các đối số riêng lẻ của chúng, nên bạn luôn phải cố gắng hiểu từng bước các công thức Excel để dễ dàng tham gia vào quá trình xây dựng công thức.

Trình tạo công thức trong Excel

Cách sử dụng hàm MAXIFS và MINIFS với số trong Excel

Các hàm MAXIFS và MINIFS hoạt động với các giá trị số, văn bản và ngày. Để minh họa việc sử dụng bằng các con số, bạn có thể xem xét số tiền lãi (Cột F) trong tập dữ liệu mẫu.

Có nhiều đối số bạn có thể sử dụng khi xác định các điều kiện. Bạn có thể dễ dàng chọn giữa một điều kiện và nhiều điều kiện.

Làm việc với một điều kiện duy nhất

Để tìm lợi nhuận tối đa cho một danh mục phụ cụ thể, giả sử Những cái bànhãy sử dụng công thức hiển thị bên dưới:

 =MAXIFS(F2:F14, D2:D14, "Tables") 

Công thức trên có các đối số sau:

  • TỐI ĐA: Hàm Excel để tính giá trị lớn nhất dựa trên một điều kiện.
  • F2:F14: Hàm trả về cơ sở giá trị lớn nhất cho điều kiện bạn chỉ định.
  • D2:D14: Giá trị tra cứu có điều kiện có sẵn trong cột này (Bảng).
  • Những cái bàn: Giá trị cần tra cứu nằm trong phạm vi tra cứu.

Trên cơ sở tương tự, bạn có thể tính toán lợi nhuận tối thiểu cho các Bảng bằng cách xác định phạm vi và tiêu chí như sau:

 =MINIFS(F2:F14, D2:D14, "Tables") 

Giá trị lớn nhất là 85.3092 và giá trị nhỏ nhất là -383.031.

Giao diện Excel hiển thị cách sử dụng hàm maxifs và minifs

Làm việc với nhiều điều kiện

Không có nhiều biến thể trong mã khi làm việc với nhiều điều kiện. Thay vì xác định một điều kiện duy nhất, bạn mở rộng công thức để bao gồm một điều kiện phụ thuộc khác. Sử dụng các công thức được liệt kê bên dưới để tính giá trị Bán hàng tối đa và tối thiểu cho Nội thất ở California.

 =MAXIFS(E2:E14, B2:B14, "California", C2:C14, "Furniture") 
 =MINIFS(E2:E14, B2:B14, "California", C2:C14, "Furniture") 

Lưu ý việc sử dụng hai điều kiện trong công thức. Nói một cách dễ hiểu, Excel lọc dữ liệu cho California và Nội thất, trước khi tính toán giá trị doanh số bán hàng tối đa và tối thiểu.

Giao diện Excel hiển thị cách sử dụng hàm maxifs và minifs

Giá trị lớn nhất là 1706.184 trong khi giá trị tối thiểu là 48,86.

Sử dụng toán tử logic trong các số

Các toán tử logic được sử dụng cùng với các hàm MAXIFS và MINIFS để chỉ định các điều kiện bổ sung mà bạn có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả của các phép tính của mình. Các toán tử logic có trong Excel là:

Nhà điều hành

Nghĩa

=

Tương đương với

>

Lớn hơn

<

Ít hơn

>=

Lớn hơn bằng

<=

Nhỏ hơn bằng

Bây giờ, nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ toán tử nào trong số này để trả về giá trị dựa trên một điều kiện, bạn có thể sử dụng toán tử đó như sau:

 =MAXIFS(E2:E14, E2:E14,"<50") 
 =MINIFS(E2:E14, E2:E14,"<50") 

Công thức này trả về giá trị lớn nhất của 48,86 từ cột Bán hàng. Công thức thứ hai trả về giá trị tối thiểu, đó là 7,28.

Giao diện Excel hiển thị cách sử dụng hàm maxifs và minifs

Cách sử dụng hàm MAXIFS và MINIFS với ngày tháng trong Excel

Đôi khi, khi bạn cần tìm kiếm các giá trị nằm trong phạm vi ngày, bạn có thể sử dụng các hàm MAXIFS và MINIFS một cách dễ dàng. Để tìm một giá trị rơi sau một ngày cụ thể, bạn có thể sử dụng như sau:

 =MAXIFS(E2:E14, A2:A14, ">02-01-2016") 
 =MINIFS(E2:E14, A2:A14, ">02-01-2016") 

Như bạn có thể đoán, công thức đầu tiên trả về giá trị 731.94là giá trị lớn nhất giữa các ngày đặt hàng 02-01-201615-04-2017. Sau đó, công thức thứ hai trả về giá trị 14,62vì các điều kiện ngày giống như trước đây.

Giao diện Excel hiển thị cách sử dụng hàm maxifs và minifs

Nếu bạn muốn mở rộng công thức này và bao gồm một phạm vi ngày, bạn có thể thực hiện theo cách sau:

 =MAXIFS(E2:E14, A2:A14, ">02-01-2015", A2:A14, "<02-01-2017") 
 =MINIFS(E2:E14, A2:A14, ">02-01-2015", A2:A14, "<02-01-2017") 

Hàm cũ trả về giá trị 957.5775trong khi cái sau trả về giá trị tương ứng của 14,62.

Giao diện Excel hiển thị cách sử dụng hàm maxifs và minifs

Cách sử dụng hàm MAXIFS và MINIFS với giá trị văn bản trong Excel

Có thể không có nhiều điều mong đợi khi sử dụng các hàm MAXIFS và MINIFS với các giá trị văn bản. Kết quả thường bao gồm một giá trị cho một điều kiện cụ thể được chỉ định trong phạm vi công thức.

Giả sử bạn muốn tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất Việc bán hàng giá trị cho california. Để làm như vậy, bạn có thể chỉ định trực tiếp tên thành phố trong công thức.

 =MAXIFS(E2:E14, B2:B14, "California") 
 =MINIFS(E2:E14, B2:B14, "California") 

Khi làm việc với tiêu chí văn bản, hãy đảm bảo rằng bạn khớp kiểu chữ của giá trị tìm kiếm với giá trị văn bản gốc. Theo dự kiến, giá trị tối đa cho California là 1706.184và giá trị nhỏ nhất là 7,28.

Giao diện Excel hiển thị cách sử dụng hàm MAXIFS và MINIFS

Làm việc với các hàm có điều kiện trong Excel

Excel cung cấp rất nhiều công thức có điều kiện, khiến nó dễ dàng hoạt động với các câu lệnh logic khác nhau. Các câu lệnh có điều kiện như AVERAGEIF, SUMIF, SUMIFS và các chức năng liên quan khác khiến Microsoft Excel trở thành niềm vui đối với các nhà phân tích dữ liệu.

Mặc dù khái niệm của các câu lệnh này ít nhiều giống nhau, nhưng một vài điểm khác biệt khiến chúng nổi bật trong danh sách các chức năng có sẵn.Zik.vn – Biên dịch & Biên soạn Lại

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Buy Now ⟶

Bài viết liên quang

DMCA.com Protection Status