.st0{fill:#FFFFFF;}

Cách sử dụng Cortana để đăng xuất khỏi tài khoản Windows 10 

 Tháng Chín 22, 2021

By  Lê Đình Chi


Sử dụng Cortana để đăng xuất khỏi tài khoản của mình theo các bước sau:

1. Trong thư mục Programs, nhấp chuột phải, chọn New , và nhấp vào Shortcut .

2. Gõ lệnh shutdown.exe -l sau và nhấn Next :

đăng xuất khỏi tài khoản Windows 10 bang Cortana

Giải thích: Lệnh đã đề cập ở trên bắt đầu Shutdown.exe và sử dụng chuyển đổi -l để yêu cầu một hành động đăng xuất.

3. Đặt tên cho phím tắt bằng lệnh thoại mà bạn muốn sử dụng với Cortana. Ví dụ: “Sign out“.

4. Nhấp vào Finish để hoàn tất.

Tương tự như lệnh trước, giờ đây bạn có thể nói: “Hey Cortana: Open Sign out” để đăng xuất khỏi Windows 10 của bạn.

Lê Đình Chi


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!

DMCA.com Protection Status
>